Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
12.06.2013 99/2013/OOSS Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 Z
19.06.2013 130/2013/EO Dodatok č. 3 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/022/09 0,00 Z
24.06.2013 133/2013/OVDÚR Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie 0,00 Z
25.06.2013 137/2013/OVDÚR Dodatok č. 3/ DZ221201200090103 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Z
27.06.2013 189/2013/OMM Zmluva o združenej dodávke plynu č. 13120329 0,00 Z
16.07.2013 143/2013/OVDÚR Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120231-MO 0,00 Z
16.07.2013 465/2013/OOSS Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
25.07.2013 180/2013/OVDÚR Dodatok č. 2/DZ221101207030102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
31.07.2013 545/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 085/2010/TE/BE 0,00 Z
08.08.2013 195/2013/OVDÚR Dodatok č. 9 k Zmluve č. 90-000036967PO2010 0,00 Z
13.08.2013 183/2013/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
14.08.2013 174/2013/OMM Zmluva č. 091100P60106/13 o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
02.09.2013 464/2013/OVDÚR Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 0,00 Z
02.09.2013 466/2013/KP Kúpna zmluva 0,00 Z
12.09.2013 476/2013/OMM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 118/210/08 0,00 Z
12.09.2013 477/2013/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
18.09.2013 498/2013/OMM Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie 0,00 Z
18.09.2013 499/2013/EO Zmluva o úvere 03/001/02 Dodatok c. 6 0,00 Z
18.09.2013 500/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
23.09.2013 503/2013/OMM Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 0,00 Z
23.09.2013 548/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/2004/NP/V o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
24.09.2013 549/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve č. 04/2009/NP/BT o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
24.09.2013 585/2013/OBNP Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 Z
25.09.2013 586/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 27/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
26.09.2013 540/2013/OMM Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní majetku mesta 0,00 Z
26.09.2013 541/2013/OMM Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 0,00 Z
27.09.2013 559/2013/P Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí 0,00 Z
02.10.2013 547/2013/OMM Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 15/2001 0,00 Z
02.10.2013 552/2013/OOSS Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o skladovaní č. 01/2005/VO/ELC 0,00 Z
07.10.2013 588/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 46/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
17.10.2013 561/2013/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
17.10.2013 584/2013/OOSS Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
22.10.2013 615/2013/OMM Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 458/2013/OMM 0,00 Z
22.10.2013 634/2013/KP Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21954/26110130083 0,00 Z
13.11.2013 628/2013/EO Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2002/0133 0,00 Z
25.11.2013 648/2013/EO Dodatok č. 10 k Dexia Komunál Superlinke 0,00 Z
25.11.2013 650/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
26.11.2013 649/2013/KP Darovacia zmluva 0,00 Z
27.11.2013 656/2013/OVDÚR Dodatok č. 1/DZ221201201470101 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Z
28.11.2013 657/2013/OVDÚR Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/2013 0,00 Z
03.12.2013 632/2013/OMM Zmluva č. 249-112-7410/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 0,00 Z
13.12.2013 671/2013/EO Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1068/2011/UZ 0,00 Z
13.12.2013 699/2013/KP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
19.12.2013 675/2013/OMM Zmluva o zriadení vecného bremena 0,00 Z
20.12.2013 1014/2013/OVDÚR Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia - VO-344, Dodatok č. 2 0,00 Z
30.12.2013 1019/2013/OMM Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
30.12.2013 1031/2013/KP Dodatok č. DOD/01-2013/171/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci 0,00 Z
30.12.2013 698/2013/KP Rámcová dohoda 0,00 Z
30.12.2013 711/2013/OMM Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
31.12.2013 1015/2013/OOSS Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
Počet návštev od 21.02.2008: 4018208
Počet návštev dnes: 116

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie