typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor zmluva 698/210/2011 MsBP, a.s. Dohoda o skončení zmluvy 0,00 € 21.07.2011 21.07.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1311258239.pdf zmluva 949/310/2011 Okresný súd Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 € 05.08.2011 10.08.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1312966905.pdf zmluva 957/210/2011 Mestský bytový podnik, a.s. Dohoda o skončení zmluvy (káblové rozvody) 0,00 € 31.07.2011 23.08.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1314086161.pdf zmluva 959 310 2011 Okresný súd Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 € 15.08.2011 24.08.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1314186767.pdf zmluva 960/210/2011 GRANDESSA, s.r.o. Dodatok č. 2 0,00 € 24.08.2011 24.08.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1314187083.pdf zmluva 979/710/2011 Agromix Kúpna zmluva 0,00 € 04.10.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1317717770.pdf zmluva 988/2011/OMMŽP VVS, a.s. Dodatok 4 0,00 € 28.09.2011 14.10.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1318594540.pdf zmluva 1000/2011/OVDUR REDOX, s.r.o. Dodatok č. 1 0,00 € 19.10.2011 20.10.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1319093285.pdf zmluva 1017/2011/OMMŽP Marius Pedersen, a.s. Dodatok 6 0,00 € 28.10.2011 28.10.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1319793296.6.pdf zmluva 1021/2011/KP Okresný súd Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 € 26.10.2011 07.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1320649755.pdf zmluva 1022/2011/KP Okresný súd Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 € 26.10.2011 07.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1320649875.pdf zmluva 1025/2011/OVDÚR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 0,00 € 31.10.2011 07.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1320651519.pdf zmluva 1065/2011/OBNP Ing. Miroslav Šulek - SUSOFT Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti aktualizácie programu bytové hospodárstvo 0,00 € 07.11.2011 15.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1326369445.pdf zmluva 1037/2011/KP Okresný súd Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 € 14.11.2011 21.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1321864575.pdf zmluva 1038/2011/OMMŽP Vsl.distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 € 22.11.2011 22.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1321966553.pdf zmluva 1039/2011/OMMŽP Vsl.distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 € 22.11.2011 22.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1321966620.pdf zmluva 1045/2011/OBNP KR PZ Prešov Dodatok č. 1 0,00 € 18.11.2011 23.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1322645578.1.pdf zmluva 1046/2011/EO Dexia banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere 0,00 € 30.11.2011 30.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1322643470.pdf zmluva 998/2011/OMMŽP GRANDESSA, s.r.o. Zámenná zmluva 0,00 € 28.11.2011 30.11.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1322648091.pdf zmluva 1054/2011/OOSS BUKÓZA ENERGO, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 0,00 € 01.12.2011 07.12.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1323434838.pdf zmluva 1062/2011/OOSS Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN 0,00 € 08.12.2011 08.12.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1325677025.pdf zmluva 1281/2011/OVDÚR REDOX, s. r. o. 36052981 A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec Dohoda o prolongácii plnenia 0,00 € 16.12.2011 16.12.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334665149.pdf zmluva 1066/2011/OOSS Anna Čečková Zmluva o poskytnutí sociánej služby 0,00 € 19.12.2011 30.12.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1326446983.pdf zmluva 1067/2011/OBNP Bukóza Energo, a. s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 0,00 € 30.12.2011 31.12.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1326802421.pdf zmluva 03/2012/OVDÚR REDOX s. r. o. 36052981 A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec Dodatok č. 1 Kupnej zmluvy 0,00 € 25.01.2012 26.01.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1327579961.1_Kupnej_zmluvy.pdf zmluva 30/2012/OVDÚR FIN.M.O.S. a. s. 35925094 Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia - Dodatok č. 1 0,00 € 30.01.2012 06.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1329739159.1.pdf zmluva 187/2012/OMM Komunálna poisťovňa 31595545 Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 0,00 € 11.02.2012 11.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1332852669.2_k_PZ_-_Kupalisko.pdf zmluva 11/2012/OVDÚR REDOX, s. r. o. 36052981 A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec Dodatok č. 2 Kúpnej zmluvy 0,00 € 09.02.2012 13.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1329121617.2_ku_KZ.pdf zmluva 05/2012/OMM KR PZ v Prešove 00735850 Štúrova 7, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € 10.02.2012 31.12.2012 14.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1329743962.pdf zmluva 26/2012/OMM AQUAREAL s. r. o. 44034334 Pribinova 82, 093 01 Vranov nad Topľou Zmluva o zálohových platbách za vodné a stočné 0,00 € 07.02.2012 30.04.2012 14.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1329473421.pdf zmluva 206/2012/OMM Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361 Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 0,00 € 23.02.2012 23.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334649516.pdf zmluva 29/2012/OMM Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou 00696358 Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou Zámenná zmluva 0,00 € 27.02.2012 27.02.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1330332811.pdf zmluva 147/2012/OOSS Orange Slovensko, a. s. 35697270 Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení 0,00 € 28.02.2012 05.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1331885793.pdf zmluva 163/2012/OOSS Vranovská nemocnica, n. o. 37887068 M. R. Štefánika 187/177 B, Vranov nad Topľou Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskyt.zdrav.služby 0,00 € 02.03.2012 08.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1331198526.sluzby.pdf zmluva 194/2012/OMM Vranovská nemocnica, n. o. 37887068 M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou Zmluva o výpožičke 0,00 € 15.03.2012 15.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1333448934.strediska_RO.pdf zmluva 200/2012/OBNP Durová Zuzana Nájomná zmluva 0,00 € 19.03.2012 31.12.2012 19.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334836565.pdf zmluva 178/2012/OMM VVS, a. s. 36570460 Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č. 5 k Zmluve č. 90-000036967PO2010 0,00 € 15.03.2012 20.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1332227909.5_k_dodavke_vody.pdf zmluva 186/2012/OVDÚR REDOX, s. r. o. 36052981 A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec Dodatok č. 3 Kúpnej zmluvy - Intenzifikácia separovaného zberu 0,00 € 26.03.2012 26.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1332747723.3_Redox.pdf zmluva 191/2012/P SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 36022047 Radničné námestie 8, 969 55, Banská Štiavnica Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mim. situácie 0,00 € s DPH 01.04.2012 30.09.2012 27.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1333095352.pdf zmluva 193/2012/OVDÚR Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 Čemernianska 131/81, 093 01 Vranov nad Topľou Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby 0,00 € 28.03.2012 28.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1333442687.2_-_propagacia_Intenzifikacia_SZ.pdf zmluva 190/2012/OBNP SPP, a. s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu - Okresný útvar SZTK 0,00 € 26.03.2012 30.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334308902.pdf zmluva 216/2012/OVDÚR EURO-BUILDING, a. s. 35 683 066 Podunajská 23, 821 06 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 € 30.03.2012 30.03.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1335333167.2_Rekonstrukcia_ZpS.pdf zmluva 209/2012/OBNP Východoslovenská distribučná, a. s. 36559361 Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 € 02.04.2012 02.04.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334824926.pdf zmluva 211/2012/OBNP Mgr. Matějková Mária-Marta 31984568 094 01 Tovarné 56 Dodatok č. 1 k Zmluve č.18/2004 NP - BT o nájme nebytových priestorov 0,00 € 05.04.2012 05.04.2012 zmluva 207/2012/EO Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou Dohoda o úhrade časti nákladov na úroky 0,00 € 11.04.2012 11.04.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334733198.pdf zmluva 220/2012/P Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 37872061 Požiarnická 1, 080 01 Prešov Dohoda o vzájomnej spolupráci 0,00 € 12.04.2012 31.12.2012 12.04.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1337332530.pdf zmluva 212/2012/OVDÚR Minerva Slovensko a. s. 36008613 Sokolská 7, 960 01 Zvolen Zmluva o poskytovaní služby WEB dispečing 0,00 € 20.04.2012 31.12.2012 20.04.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1334909368.pdf zmluva 222/2012/EO Prima banka Slovensko, a. s. 31575951 Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 40/037/07 - Dodatok č. 2 0,00 € 15.05.2012 23.05.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1337770376.pdf zmluva 223/2012/EO EURO-BUILDING, a. s. 35683066 Podunajská 23, 821 06 Bratislava Dohoda o úhrade časti nákladov na úroky 0,00 € 17.05.2012 23.05.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1337770562.pdf zmluva 231/2012/OOSS Orange Slovensko, a. s. 35697270 Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Dodatok k Zmluve o pripojení 0,00 € 22.05.2012 29.05.2012 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1339153497.pdf