typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor faktúra H-55/2021 645/2019/OVDUR Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava Vyúčtovacia faktúra za rok 2021 plyn - MŠH -156,19 € s DPH 17.01.2022 17.01.2022 zmluva 59/2017/OMM Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 Štefánikova 17, Bratislava Dodatok č. 14 k poistnej zmluve č. 4419001866 -1,14 € 02.02.2017 02.02.2017 14.02.2017 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1487078003.pdf zmluva 3/710/2011 BETA plus, s.r.o. Zmluva o pripojení 0,00 € 26.01.2011 26.01.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1296566663.pdf zmluva 1006/2011/P ANTIK Telecom, s.r.o. Zmluva o spolupráci 0,00 € 20.10.2011 31.01.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1321347492.pdf zmluva 7/310/2011 BETPRES, s.r.o. Dohoda o strážení 0,00 € 11.02.2011 11.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297433327.pdf zmluva 8/310/2011 BETPRES, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.12.2008 0,00 € 11.02.2011 14.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297669163.1_k_ZoD_zo_dna_18.12.2008.pdf zmluva 9/210/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení 0,00 € 14.02.2011 15.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297757348.pdf zmluva 10/220/2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 € 04.02.2011 17.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297936977.pdf zmluva 11/210/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení 0,00 € 16.02.2011 17.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297949285.pdf zmluva 12/310/2011 SAD Humenné, OZ Vranov n.T. Dodatok č. 4 k Zmluve o službách mestskej autobusovej dopravy 0,00 € 17.02.2011 17.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1297949352.4_k_Zmluve_o_sluzbach_MAD.pdf zmluva 4/110/2011 Bukóza Energo, a.s. Dohoda o započítaní vzájomných pohľ. 0,00 € 15.02.2011 21.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1300175904.pohl.1300175904.pdf zmluva 17/3000/2011 ZO OZ MsÚ Vranov n.T. Kolektívna zmluva 0,00 € 01.03.2011 28.02.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1299051265.pdf zmluva 13/210/2011 SARIO Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 € 23.02.2011 01.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1299068178.pdf zmluva 23/210/2011 OZ FS Vranovčan Dod.č.2 k NZ 0,00 € 02.03.2011 08.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1299575881.c.2_k_NZ_c.314_210_08.pdf zmluva 29/3000/2011 Mesto Humenné Partnerská zmluva 0,00 € 10.03.2011 16.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1300870995.pdf zmluva 43/730/2011 Ministerstvo kultúry SR Dohoda o spolupráci 0,00 € 17.03.2011 23.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303987758.poukazy.pdf zmluva 68/210/2011 INVEST CONSULTING, s.r.o. Dohoda o skončení zmluvy 0,00 € 17.03.2011 24.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305011193.pdf zmluva 34/610/2011 Prijímateľ sociálnej služby Dod.1 k zmluve o poskyt.soc.služby 0,00 € 22.03.2011 29.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303901581.pdf zmluva 35/610/2011 Poberateľ sociálnej služby Dod.č.1 k zmluve o poskyt.soc.služby 0,00 € 22.03.2011 29.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303901780.pdf zmluva 39/610/2011 Poberateľ sociálnych služieb Dod.č.1 k zmluve o poskyt.soc.služieb 0,00 € 22.03.2011 29.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303902069.sluzieb.pdf zmluva 33/610/2011 Prijímateľ sociálnej služby Zmluva o poskytovaní soc.služby 0,00 € 23.03.2011 30.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303901438.sluzieb.pdf zmluva 36/610/2011 Poberateľ sociálnej služby Dod.č.1 k zmluve o poskyt.soc.služby 0,00 € 25.03.2011 30.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303901846.pdf zmluva 37/610/2011 Poberateľ sociálnej služby Dod.č.1 k zmluve o poskyt.soc.služby 0,00 € 24.03.2011 30.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303901932.pdf zmluva 38/610/2011 Poberateľ sociálnej služby Dod.č.1 k zmluve o poskyt.soc.služby 0,00 € 30.03.2011 30.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303902008.pdf zmluva 66 320 2011 KÚ ŽP v Prešove Dodatok č. 1 0,00 € 24.03.2011 30.03.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304582238.pdf zmluva 40/210/2011 MsBP Dohoda o skončení zmluvy o výkone správy maj.mesta 0,00 € 30.03.2011 01.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303810325.pdf zmluva 41/210/2011 MsBP Dohoda o skončení zmluvy o výkone správy maj.mesta 0,00 € 30.03.2011 01.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303810345.pdf zmluva 46/210/2011 ÚPSVaR Vranov n.T. Dohoda o poskytnutí príspevku na podp.reg.zamestnanosti 0,00 € 28.03.2011 04.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303986825.na_region.zamestnanost.pdf zmluva 48/510/2011 KR PZ Prešov Dodatok 3 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303824784.pdf zmluva 49/510/2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Dod.č.5 k Zmluve o poskytnutí služby 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303825004.pdf zmluva 50/210/2011 Bukóza Energo, a.s. Dod.č.5 k Zmluve o nájme nehn. a podnik.nájme hnut.vecí 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303825448.pdf zmluva 67 210 2011 Bukóza Energo, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304582590.pdf zmluva 53/710/2011 MVO Ľudia a voda Zmluva o partnerstve 0,00 € 31.03.2011 07.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303987518.pdf zmluva 52/320/2011 REDOX, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 € 13.04.2011 13.04.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303986528.ovzd.pdf zmluva 573/210/2011 Zariadenie pre seniorov Zmluva o výpožičke 0,00 € 03.05.2011 03.05.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1312198515.pdf zmluva 574/210/2011 Vranovská nemocnica Zmluva o výpožičke 0,00 € 03.05.2011 03.05.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1312199078.pdf zmluva 295/110/2011 MDVaRR SR Záložná zmluva 0,00 € 21.03.2011 19.05.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305791308.pdf zmluva 414/210/2011 GRANDESSA, s.r.o. Dodatok č. 1 0,00 € 01.06.2011 03.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1307090437.1_k_Zmluve_o_najme_pozemku.pdf zmluva 415/510/2011 UPJŠ Košice Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov 0,00 € 25.05.2011 03.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1307090613.pdf zmluva 416/510/2011 POLYGRA Košice, s.r.o. Zmluva o dielo 0,00 € 13.05.2011 03.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1307090709.pdf zmluva 417/320/2011 Márius Pedersen, a.s. Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo 0,00 € 03.06.2011 03.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1307090848.5.pdf zmluva 480/530/2011 Z+M servis, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 € 01.06.2011 15.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1308121911.pdf zmluva 481/410/2011 Obec Kvakovce Dohoda o skončení zmluvného vzťahu 0,00 € 14.06.2011 15.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1308142882.pdf zmluva 511/210/2011 AQUAREAL Dodatok č. 1 0,00 € 13.06.2011 21.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1308664479.1.pdf zmluva 540/610/2011 Margita Korčinská Dodatok č. 1 0,00 € 24.05.2011 30.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309438775.sluzby_c_36.pdf zmluva 547/310/2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 0,00 € 30.06.2011 30.06.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309439409.pdf zmluva 550/210/2011 VVS, a.s. Zmluva č. 90-000041843PO2011 0,00 € 27.06.2011 06.07.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309957944.pdf zmluva 551/210/2011 VVS, a.s. Dodatok č. 2 0,00 € 27.06.2011 06.07.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309958256.c_2_k_Zmluve_VVS.pdf zmluva 576/210/2011 VVS, a.s. Dodatok 3 0,00 € 01.07.2011 07.07.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1310472924.pdf zmluva 697/310/2011 Vsl. distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 € 15.07.2011 21.07.2011 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1311235952.pdf