typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor faktúra P-287/2016 266/2015/OŠ Tatranska mliekareň, a.s. 31654363 Nad traťou 26, 06001 Kežmarok 14,40 € s DPH 27.05.2016 27.05.2016 faktúra S-472/2016 Komensky, s.r.o 43908977 Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever 16,56 € s DPH 02.11.2016 02.11.2016 faktúra P-536/2016 997/2015/OŠ MARKO Giraltovce 0 Giraltovce, 00000 472,61 € s DPH 07.11.2016 07.11.2016 objednávka 118/1700085 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 612,60 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700086 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 463,80 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700087 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 4424,60 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700088 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 3313,10 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700089 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 938,60 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700090 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 2622,99 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 118/1700091 NOMIland s.r.o 36174319 Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce 3769,98 € s DPH 02.10.2017 02.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 115/1800001 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 Plynárenská 7-C, 82901 Bratislava-Ružinov 166,80 € s DPH 10.01.2018 10.01.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 115/1800002 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/0-D, 82005 Bratislava-Ružinov 15200,00 € s DPH 01.02.2018 01.02.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800004 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17335787 Pribinova 95/2, 09301 Vranov nad Topľou 159,00 € s DPH 05.02.2018 05.02.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800005 Regionálny úrad verejného zdravotbníctva 610992 Hollého 5, 00000 Prešov 578,40 € s DPH 05.02.2018 05.02.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800006 AWV s.r.o 46423028 Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto 97,20 € s DPH 05.02.2018 05.02.2018 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-25/2018 133/1800006 AWV s.r.o 46423028 Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto 116,64 € s DPH 16.02.2018 16.02.2018 faktúra S-42/2018 133/1800005 Regionálny úrad verejného zdravotbníctva 00610992 Hollého 5, 00000 Prešov 96,40 € s DPH 27.02.2018 27.02.2018 faktúra S-121/2018 SPP Bratislava 0 Bratislava, 00000 502,00 € s DPH 04.05.2018 04.05.2018 objednávka 129/1800041 Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 35341386 Hencovská 1819/22, 09302 Hencovce 200,00 € s DPH 11.05.2018 11.05.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 132/1800063 VRANOV-STAV s.r.o. 44668911 Juh 1063/24, 09301 Vranov nad Topľou 3307,20 € s DPH 20.06.2018 20.06.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800054 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 M. R. Štefánika 216/189, 09301 Vranov nad Topľou 61,90 € s DPH 11.07.2018 11.07.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800072 Regionálny úrad verejného zdravotbníctva 610992 Hollého 5, 00000 Prešov 289,20 € s DPH 14.09.2018 14.09.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800073 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17335787 Pribinova 95/2, 09301 Vranov nad Topľou 79,50 € s DPH 14.09.2018 14.09.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 135/1800011 WINTEX s.r.o. 31700438 Budovateľská 1290/43, 09301 Vranov nad Topľou 807,00 € s DPH 25.09.2018 25.09.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 131/1800144 Maselko Michal 43274081 Slnečná 451/5, 09301 Vranov nad Topľou 496,10 € s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 131/1800145 Maselko Michal 43274081 Slnečná 451/5, 09301 Vranov nad Topľou 515,30 € s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 131/1800146 Maselko Michal 43274081 Slnečná 451/5, 09301 Vranov nad Topľou 418,90 € s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 131/1800147 Maselko Michal 43274081 Slnečná 451/5, 09301 Vranov nad Topľou 376,80 € s DPH 01.10.2018 01.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 138/1800027 B - SERVIS s.r.o. 47822821 Hlavná 431, 09414 Sečovská Polianka 2520,00 € s DPH 02.10.2018 02.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800090 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 600,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800091 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800092 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800093 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800094 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 133/1800095 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 08.10.2018 08.10.2018 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-337/2018 133/1800093 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou 165,00 € s DPH 22.10.2018 22.10.2018 objednávka 135/1800012 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 Lúčna 819/15, 09301 Vranov nad Topľou 260,00 € s DPH 20.11.2018 20.11.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 129/1800113 SBK s.r.o. 36470694 B. Němcovej 2638/48, 09301 Vranov nad Topľou 206,00 € s DPH 27.11.2018 27.11.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 115/1800012 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/0-D, 82005 Bratislava-Ružinov 12800,00 € s DPH 30.11.2018 30.11.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 135/1800013 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 Sídlisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou 200,00 € bez DPH 30.11.2018 30.11.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 130/1800139 REDEA Consulting, s.r.o. 36462187 Pavlovičovo námestie 34, 08001 Prešov 1200,00 € s DPH 03.12.2018 03.12.2018 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-402/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 57,60 € s DPH 05.12.2018 05.12.2018 faktúra S-441/2018 133/1800073 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 17335787 Pribinova 95/2, 09301 Vranov nad Topľou 47,85 € s DPH 20.12.2018 20.12.2018 objednávka 152/1900015 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 M. R. Štefánika 216/189, 09301 Vranov nad Topľou 738,07 € s DPH 04.02.2019 04.02.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 145/1900052 Velčko Martin 51142368 Sedliská 290, 09409 Sedliská 288,84 € s DPH 01.03.2019 01.03.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 140/1900005 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/0-D, 82005 Bratislava-Ružinov 15200,00 € s DPH 31.05.2019 31.05.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 149/1900016 WINTEX s.r.o. 31700438 Budovateľská 1290/43, 09301 Vranov nad Topľou 4000,00 € s DPH 04.11.2019 04.11.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 145/1900178 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 3657046 Mlynská 1348/102, 09301 Vranov nad Topľou 1500,00 € s DPH 28.11.2019 28.11.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 142/2000001 CEMED 36448389 Duklianskych hrdinov 1009/19, 09301 Vranov nad Topľou 200,00 € s DPH 02.09.2020 02.09.2020 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 160/2100001 HRABČÁK - VAS SLOVAKIA s.r.o. 51244993 Južná trieda 4, 04001 Košice-Juh 210,00 € s DPH 07.01.2021 07.01.2021 Ing. Ján Ragan primátor