typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor zmluva 563/2021/OVDUR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBT8 - Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie 956076,34 € 20.09.2021 20.09.2021 22.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1632315058.NFP_zniz.en.nar.ZS_Bernolakova.pdf zmluva 562/2021/OMM ROIstav, s.r.o. 52716678 Toplianska 1797, Vranov nad Topľou Zmluva o dielo - Výmena poškodených úsekov teplovodných potrubí na Sídl. Juh a na Sídl. Lúčna 177651,37 € s DPH 20.09.2021 20.09.2021 20.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1632136656.pdf zmluva 494/2021/OVDUR V I K O spol. s r.o. 31584764 Považská Teplá 529, Považská Bystrica Zmluva o dielo - Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna 1599898,19 € 20.09.2021 20.09.2021 20.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1632144841.pdf zmluva 561/2021/P Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35 937 874 Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka Zmluva o spolupráci - bezodplatná spolupráca pri poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 0,00 € 10.09.2021 31.12.2022 10.09.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631881241.pdf zmluva 560/2021/OMM Július Gábor Družstevná 17, Humenné Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.08.2022 31.07.2032 02.09.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880631.pdf zmluva 559/2021/OMM Anna Hašková Zaborske 436, Prešov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 04.08.2021 03.08.2031 30.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880527.pdf zmluva 558/2021/OMM Vladimír Zeleňák Sadová 150/49, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 30.08.2021 29.08.2031 30.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880439.pdf zmluva 557/2021/OMM Irena Kalafová Kukučínová 898/6, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 30.06.2021 29.06.2031 30.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880323.pdf zmluva 556/2021/OMM Helena Farkašová Sídlisko Juh 1052, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.02.2017 31.01.2027 20.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880214.pdf zmluva 555/2021/OMM Magda Brosová Lúčna 828/30, 09301 Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 49,79 € 18.08.2021 17.08.2031 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631880135.pdf zmluva 554/2021/OMM Mária Lešková Nám. slobody 1237/152, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.01.2021 30.01.2031 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631879885.pdf zmluva 553/2021/OMM Mária Lešková Nám. slobody 1237/152, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.01.2024 30.01.2034 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631879523.pdf zmluva 552/2021/OMM Mária Lešková Nám.slobody 1237/152, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 21,55 € 31.01.2024 30.01.2034 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631878622.pdf zmluva 551/2021/OMM Anna Kušnírová Námestie Slobody 999, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.04.2018 31.03.2028 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631878155.pdf zmluva 550/2021/OMM Pavol Brilinský Mlynská 1492, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.12.2017 30.11.2027 17.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631878042.pdf zmluva 549/2021/OMM Gabriela Kostovčíková Dubník 1523, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 09.08.2021 08.08.2031 09.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877952.pdf zmluva 548/2021/OMM Gabriela Tatárova Lúčna 829/34, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 21,55 € 09.08.2021 08.08.2031 09.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877866.pdf zmluva 547/2021/OMM Helena Vodhanelová Pribinova 95/2, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.02.2020 31.01.2030 09.08.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877776.pdf zmluva 546/2021/OMM Daniela Čehiľová Rožňavská 7, Košice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.09.2019 31.08.2029 30.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877679.pdf zmluva 545/2021/OMM Ľubomír Husák Lomnická 606/61, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 02.08.2021 01.08.2031 30.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877582.pdf zmluva 544/2021/OMM Ján Vasiľ Staničná 1325/81, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 28.07.2021 27.07.2031 30.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631877503.pdf zmluva 543/2021/OMM Jozef Tomáš Jozefa Ressla 1698, Teplice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.01.2024 30.01.2034 26.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631875868.pdf zmluva 542/2021/OMM Jozef Tomáš Jozefa Ressla 1698, Teplice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.02.2019 31.01.2029 26.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631875723.pdf zmluva 541/2021/OMM Jozef Ocilka, Ing. Alexandra Dubčeka 961/6, Vranov nad Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 27.07.2021 26.07.2031 26.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631875574.pdf zmluva 540/2021/OMM Mária Bohaníčová Okulka 10, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.06.2021 31.05.2031 26.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631869209.pdf zmluva 539/2021/OMM Katarína Neubauerová 1.mája 69/7, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 09.07.2021 08.07.2031 23.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631869109.pdf zmluva 538/2021/OVDUR Mária Kyselová Sídlisko Juh 1953, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.05.2020 30.05.2030 19.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868910.pdf zmluva 537/2021/OVDUR Juraj Mondok Okulka 9/5, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 19.07.2021 18.07.2031 19.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868822.pdf zmluva 536/2021/OVDUR Ján Mičkanin Cotbuská 7, Košice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.01.2021 30.01.2031 12.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868750.pdf zmluva 535/2021/OMM Jaroslav Bella Dubník č.1528/25, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 13.07.2021 12.07.2031 12.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868673.pdf zmluva 534/2021/OMM Dušan Lazenga Budovateľská 1322/6, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 08.07.2021 07.07.2031 08.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868588.pdf zmluva 533/2021/OMM František Fecko, Mgr. Hlavná 123,21, Velaty Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 25.06.2021 24.06.2031 08.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868491.pdf zmluva 532/2021/OMM MÁRIA BUNGANIČOVÁ Budovateľská 1286/35, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.12.2020 30.11.2030 07.07.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631868085.pdf zmluva 531/2021/OVDUR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/BCN7- Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou 56952,50 € 14.09.2021 14.09.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631882917.NFP_vypracovanie_energet.auditu.pdf zmluva 478/2021/OMM Mária Sedláková 1.Mája 1229/18, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.04.2020 31.03.2030 30.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867843.pdf zmluva 477/2021/OMM Ján Čonka B. Němcovej 1153, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 30.04.2017 29.04.2027 30.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867768.pdf zmluva 476/2021/OMM Ivana Chovancová 1.mája 1224/9, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.05.2022 30.04.2032 30.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867676.pdf zmluva 475/2021/OMM Mgr. Helena Vasiľová Sídlisko I 990/46 , Vranov n/T Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.01.2017 31.12.2026 28.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867553.pdf zmluva 474/2021/OMM Magda Prevendarčíková Palárikova 6, Bratislava Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 28.02.2019 27.02.2029 28.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867463.pdf zmluva 473/2021/OMM Anna Ďuríková Herlianská 504, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.07.2021 30.07.2031 28.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867375.pdf zmluva 472/2021/OMM Mária Eštyaníková, Mgr. Sídlisko 1.Mája 69/7, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 25.06.2021 24.06.2031 28.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867273.pdf zmluva 471/2021/OMM Beáta Balintová, PhDr. Lučná 2680/42, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 24.06.2021 23.06.2031 24.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631867173.pdf zmluva 470/2021/OMM Jolana Balogová Osloboditeľov 379, Sačurov Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.07.2011 30.06.2021 23.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631865730.pdf zmluva 469/2021/OMM Jozef Fiala Juh 1058, Vranov n/T Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.03.2023 30.03.2033 23.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631865356.pdf zmluva 468/2021/OMM Mária Horská Sídlisko 1.Mája 71/3, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.02.2021 31.01.2031 22.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631865142.pdf zmluva 467/2021/OMM Jana Rapčová Mlynská 1483, Vranov n/T Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 11.02.2026 10.02.2036 22.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631865035.pdf zmluva 466/2021/OMM Margita Mataninová Sídlisko II. 1229, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.04.2018 31.03.2028 17.06.2021 17.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631864552.pdf zmluva 530/2021/OVDUR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Námestie mieru 2, Prešov ZMLUVA č. 1637/2021/OPR o poskytnutí dotácie - Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou 163611,82 € 30.08.2021 31.12.2024 30.08.2021 16.09.2021 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1631778473.pdf objednávka 175/2100085 EKOSPOL Vranov s.r.o. 44841493 Budovateľská 1284/31, 09301 Vranov nad Topľou piesok výmena na MŠ ulica 1.mája 0,00 € s DPH 14.09.2021 14.09.2021 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-281/2021 ŠEVT 31331131 Košice, 00000 Košice tlačiva 233,34 € s DPH 13.09.2021 13.09.2021