typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor zmluva 154/2020/KP Úrad podpredsedu vlády SR 50349287 Štefánikova 15,Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. RP 0,00 € 18.02.2020 18.02.2020 27.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582786298.1_k_zmluve_o_poskyt.RP_c.548_2019.pdf zmluva 153/2020/OVDUR BETPRES, s.r.o. 31684343 Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 661872,00 € s DPH 27.02.2020 27.02.2020 27.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582792981.pdf zmluva 147/2020/P Rádio SNINA, občianske združenie. 52317277 Komenského 2665/15, Snina Zmluva na poskytnutie služieb 0,00 € 24.02.2020 24.02.2020 27.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582807990.pdf zmluva 152/2020/P Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T 30794536 Nám. Slobody 5, Vranov nad Topľou Dohoda o poskytnutí FP 0,00 € 19.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582623917.FP_na_prac.miesto_S_54.pdf zmluva 150/2020/OOSS MPSVR SR 00681156 Špitálska 4, 6, 8, Bratislava Zmluva o posksytovaní FP 14400,00 € 28.01.2020 15.02.2020 28.01.2020 24.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582546163.FP_na_SS_v_zar.krizovej_intervencie.pdf zmluva 144/2020/OŠ Obec Michalok 00332577 Michalok č. 62 Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie DaM 20,00 € 01.01.2020 31.12.2020 24.02.2020 24.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582533665.FP_na_CVC_Michalok.pdf zmluva 141/2020/OMM CHILLY Média, spol. s r..o 36825158 Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou Zmluva o zriadení vecného bremena 26,25 € 24.02.2020 24.02.2020 24.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582532627.pdf zmluva 135/2020/P LORD – Lomnický rodičia deťom 50569589 Porubská 747, Vranov nad Topľou Zmluva o poskytnutí dotácie 500,00 € 17.02.2020 17.02.2020 24.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582535264.dotacie_LORD.pdf zmluva 143/2020/OBNP Ladislav Kotľar Domašská 662, Vranov nad Topľou Zmluva o výkone domovníckych prác 10,00 € 01.02.2020 30.06.2020 31.01.2020 18.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582010710.pdf zmluva 138/2020/OOSS Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 Galvaniho 17/B, Bratislava Servisná a materiálová zmluva 1500,00 € bez DPH 31.01.2020 31.01.2025 31.01.2020 18.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1582010339.pdf faktúra P-73/2020 271/2019/OŠ DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou potraviny ŠJ MŠ Dlhá 103,39 € s DPH 17.02.2020 17.02.2020 faktúra P-72/2020 271/2019/OŠ DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Budovateľská 1288/39, 09301 Vranov nad Topľou potraviny ŠJ MŠ Domašská 110,77 € s DPH 17.02.2020 17.02.2020 objednávka 156/2000020 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 Mierová 94, 06601 Humenné Kancelárske potreby 0,00 € s DPH 17.02.2020 17.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 156/2000019 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/0-D, 82005 Bratislava-Ružinov Sociálne kupóny za prídavky na deti 02/2020 374,25 € s DPH 17.02.2020 17.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 142/2020/OMM Okresný úrad Prešov Námestie mieru 3. Prešov Protokol o odovzdaní a prevzatí NM 0,00 € 12.02.2020 12.02.2020 17.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581933384.pdf objednávka 157/2000008 Girmala Igor Ing. - GiCoS 33261903 Dobrianskeho 1500/7, 09301 Vranov nad Topľou Výroba a dodanie informačných tabúľ na projekty 73,00 € s DPH 14.02.2020 14.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 140/2020/OBNP Úrad podpredsedu vlády SR 50349287 Štefánikova 15,Bratislava Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 102700,00 € 13.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581672235.RP_102_700.pdf zmluva 139/2020/OMM Ing. Erik Olach Sídlisko 1. mája 78/26A, Vranov nad Topľou Zmluva o zriadení vecného bremena 248,75 € 13.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581682926.pdf zmluva 112/2020/P KOPMA.s 42379857 Mlynská 1337/124, Vranov nad Topľou Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 € 07.02.2020 07.02.2020 14.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581675261.dotacie_KOMPA.pdf faktúra S-35/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia MŠ Sídlisko 1.mája 685,55 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-34/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica ele.energia PU 2030,71 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-33/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia MŠ Kukučínova 622,99 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-32/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia MŠ Ulica 1.mája 842,86 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-31/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica El.energia MS Juh 577,28 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-30/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia ZŠ Lomnica 670,93 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-29/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia MŠ Okulka 674,16 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-28/2020 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica el.energia MŠ Domašská 154,86 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra S-26/2020 160/2000003 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610992 Hollého 5, 00000 Prešov vzorky vody 96,40 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra H-4/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - MŠH 345,06 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 96/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Dr. C. Daxnera 87/1 (MsÚ ... 352G) 208,10 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 95/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Dr. C. Daxnera 87/1 ( MsÚ ...324L) 1019,76 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 94/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Toplianska 1040 (CSS) 190,15 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 93/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Toplianska (Priemyslený park) 1126,48 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 92/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Námestie slobody 4 (obradná sieň) 210,04 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 91/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Nám. slobody (.....6114) - pódium 96,04 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 90/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Mlynská 1480 (NP) 285,46 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 89/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - Nám. slobody (...6130) - fontána 288,53 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 faktúra 88/2020 79/2019/OVDUR BCF s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica elektrina - DS Mlynská 1481 112,24 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 objednávka 164/2000023 SOMI Systems a.s. 36041432 Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica Napojenie siete na Finnet4 312,00 € s DPH 13.02.2020 13.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 137/2020/OBNP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu 0,00 € 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581604108.pdf zmluva 136/2020/OBNP Yeu, s.r.o. 45425876 Húskova 1294/85, Košice Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 0,00 € 11.02.2020 11.02.2020 13.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581600186.1_o_najme_NP_Yeu_s.r.o.pdf zmluva 134/2020/P PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. Miletičova 76, Bratislava Kúpna zmluva 289,00 € s DPH 12.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581593907.pdf zmluva 128/2020/OBNP Martin Ferenc Budovateľská 1286, Vranov nad Topľou Zmluva o výkone domovníckych prác 10,00 € 01.02.2020 30.06.2020 31.01.2020 13.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581581510.pdf zmluva 114/2020/P Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou 31946992 Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou Zmluva o poskytnutí dotácie 330,00 € 12.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581598893.dotacie_27.memorial_P.Nagya.pdf faktúra S-23/2020 160/2000006 Mokroluský Marián - Yakimasport 46558918 Mlynská 1337/126, 09301 Vranov nad Topľou učebné pomôcky do bazéna 558,62 € s DPH 12.02.2020 12.02.2020 objednávka 164/2000022 Fordat, s.r.o. 36507741 Konštantínova 6, 08001 Prešov Oprava tlačiarne HP 2055D 99,36 € s DPH 12.02.2020 12.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 156/2000018 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 Mierová 94, 06601 Humenné Kancelárske potreby -pravítka Voľby NR SR 7,30 € s DPH 12.02.2020 12.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 156/2000017 Slovenská pošta a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Tlačivá- šeky 127,67 € s DPH 12.02.2020 12.02.2020 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 127/2020/CPRR Úrad podpredsedu vlády SR 50349287 Štefánikova 15, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt. RP 61357,00 € 03.02.2020 03.02.2020 12.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581509708.2_k_zmluve_o_poskyt.RP_c.803_2017.pdf zmluva 126/2020/OBNP Jana Feriová Domašská 661/26, Vranov nad Topľou Nájomná zmluva 107,96 € 01.01.2020 30.06.2020 03.02.2020 12.02.2020 https://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1581501037.b.23-_669.pdf