Notice: Undefined index: cena_s_dph_ in /data/c/1/c13d9931-8c56-4f76-8cb1-2be5c5dde415/vranov.sk/web/data/register_zoznam.php on line 465
Transparentné mesto ::: Mesto Vranov nad Topľou ::: www.vranov.sk
Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

« späť
Transparentné mesto

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 43087

číslo (interné) predmet suma typ
 
0,00 O
09.01.2020 Nájomná zmluva 271,99 Z
  " 689,00 O
10.01.2012 01/2012/OOSS Dohoda o splátkach na vrátenie mimor. návr. finančného príspevku 50,00 Z
26.01.2012 02/2012/OMM Kúpna zmluva - nebytový priestor 2876,01 Z
08.01.2020 02/2020/OŠ Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie DaM 65,00 Z
26.01.2012 03/2012/OVDÚR Dodatok č. 1 Kupnej zmluvy 0,00 Z
03.02.2012 04/2012/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 1200,00 Z
14.02.2012 05/2012/OMM Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
15.02.2012 07/2012/OMM Kúpna zmluva 4282,80 Z
15.02.2012 08/2012/OMM Kúpna zmluva 5149,32 Z
15.02.2012 09/2012/OMM Kúpna zmluva 4880,40 Z
14.01.2011 1/110/2011 Pustúpenie pohľadávky 165195,12 Z
10.01.2013 1/2013/OMM Kúpna zmluva 2421,00 Z
09.01.2014 1/2014/OVDÚR Zmluva o dielo 800,00 Z
09.01.2015 1/2015/OVDUR Zmluva o dielo 0,00 Z
11.01.2016 1/2016/OŠ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 160,00 Z
10.01.2017 1/2017 ohňostroj 1630,00 F
13.02.2017 1/2017/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1,25 Z
05.01.2018 1/2018 prenájom dávkovača vody 1/2018 4,80 F
09.01.2018 1/2018/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 15,00 Z
04.01.2019 1/2019 novoročná diskotéka 300,00 F
14.01.2019 1/2019/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 62,00 Z
09.01.2020 1/2020 ohňostroj 1870,00 F
09.01.2020 1/2020/OVDUR Inominatívna zmluva 0,00 Z
05.01.2021 1/2021 revízia kotlov v kotolniach mesta - Centrum 1345,00 F
21.01.2021 1/2021/P Kolektívna zmluva 45788,97 Z
05.01.2022 1/2022 stravné karty 2100,45 F
03.01.2023 1/2023 vysielanie v regionálnej televízii 1/2023 1327,76 F
05.03.2012 10/2012/OMM Kúpna zmluva 5398,32 Z
22.01.2013 10/2013/OVDÚR Poistná zmluva 2132,31 Z
09.01.2014 10/2014/OVPS Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest 0,00 Z
12.01.2015 10/2015/OMM Zmluva o nájme hrobového miesta 48,11 Z
13.01.2016 10/2016/OŠ Zmluva o spolupráci 75,00 Z
17.01.2017 10/2017 voda - chata Domaša 3,50 F
17.01.2017 10/2017/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 450,00 Z
11.01.2018 10/2018 plyn - 1/2018 /DS Mlynská 1481/ 165,00 F
13.02.2018 10/2018/OOSS Zmluva o poskytnutí grantu č. NT17_2_03 1300,00 Z
09.01.2019 10/2019 služby - GISPLAN - I.Q/2019 716,40 F
09.01.2020 10/2020 plyn - 6/2019 /DS Mlynská 1481/ 3,00 F
24.01.2020 10/2020/OOSS Zmluva o spolupráci 0,00 Z
18.01.2021 10/2021 plyn - 1/2021 - Denné centrum, Školská 653 51,00 F
29.01.2021 10/2021/OBNP Dodatok č.6 k Zmluve č. 90-000041893PO2011 0,00 Z
19.01.2022 10/2022 oprava snežnej frézy 27,60 F
12.01.2022 10/2022/OMM Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome s.č. 970 5000,00 Z
27.01.2023 10/2023 školenie - Ing. Zemčáková 82,80 F
17.02.2011 10/220/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
10.01.2012 100/2012/OBNP Nájomná zmluva 146,32 Z
07.06.2013 100/2013/OVDÚR Zmluva o dielo - Oprava parkoviska na sídlisku Lúčna za BD 824 11379,54 Z
17.02.2014 100/2014/OMM Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 665/2013/OMM 122,00 Z
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 43087

Počet návštev od 21.02.2008: 4389436
Počet návštev dnes: 541