« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 40515
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
číslo (interné) ↓ predmet suma typ
09.01.2020 Nájomná zmluva 271,99 Z
10.01.2012 01/2012/OOSS Dohoda o splátkach na vrátenie mimor. návr. finančného príspevku 50,00 Z
26.01.2012 02/2012/OMM Kúpna zmluva - nebytový priestor 2876,01 Z
08.01.2020 02/2020/OŠ Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie DaM 65,00 Z
26.01.2012 03/2012/OVDÚR Dodatok č. 1 Kupnej zmluvy 0,00 Z
03.02.2012 04/2012/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 1200,00 Z
14.02.2012 05/2012/OMM Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
15.02.2012 07/2012/OMM Kúpna zmluva 4282,80 Z
15.02.2012 08/2012/OMM Kúpna zmluva 5149,32 Z
15.02.2012 09/2012/OMM Kúpna zmluva 4880,40 Z
14.01.2011 1/110/2011 Pustúpenie pohľadávky 165195,12 Z
10.01.2013 1/2013/OMM Kúpna zmluva 2421,00 Z
10.01.2014 1/2014 oprava mot. vozidla 146,00 F
09.01.2014 1/2014/OVDÚR Zmluva o dielo 800,00 Z
14.01.2015 1/2015 KERBER - prevádzka produktu 1/2015 59,00 F
09.01.2015 1/2015/OVDUR Zmluva o dielo 0,00 Z
13.01.2016 1/2016 oprava mot. vozidla VT649BA Škoda Fabia 72,64 F
11.01.2016 1/2016/OŠ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 160,00 Z
10.01.2017 1/2017 ohňostroj 1630,00 F
13.02.2017 1/2017/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1,25 Z
05.01.2018 1/2018 prenájom dávkovača vody 1/2018 4,80 F
09.01.2018 1/2018/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 15,00 Z
04.01.2019 1/2019 novoročná diskotéka 300,00 F
14.01.2019 1/2019/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 62,00 Z
09.01.2020 1/2020 ohňostroj 1870,00 F
09.01.2020 1/2020/OVDUR Inominatívna zmluva 0,00 Z
05.03.2012 10/2012/OMM Kúpna zmluva 5398,32 Z
22.01.2013 10/2013/OVDÚR Poistná zmluva 2132,31 Z
13.01.2014 10/2014 prečistenie kanalizácie 189,79 F
09.01.2014 10/2014/OVPS Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest 0,00 Z
22.01.2015 10/2015 plyn - Klub dôchodcov Školská 65,00 F
12.01.2015 10/2015/OMM Zmluva o nájme hrobového miesta 48,11 Z
14.01.2016 10/2016 KERBER - prevádzka produktu 1/2016 59,00 F
13.01.2016 10/2016/OŠ Zmluva o spolupráci 75,00 Z
17.01.2017 10/2017 voda - chata Domaša 3,50 F
17.01.2017 10/2017/OŠ Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 450,00 Z
11.01.2018 10/2018 plyn - 1/2018 /DS Mlynská 1481/ 165,00 F
13.02.2018 10/2018/OOSS Zmluva o poskytnutí grantu č. NT17_2_03 1300,00 Z
09.01.2019 10/2019 služby - GISPLAN - I.Q/2019 716,40 F
09.01.2020 10/2020 plyn - 6/2019 /DS Mlynská 1481/ 3,00 F
24.01.2020 10/2020/OOSS Zmluva o spolupráci 0,00 Z
17.02.2011 10/220/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
05.01.2015 100/1500001 náhradné diely, opravy 45,00 O
05.01.2015 100/1500002 náhradné diely, oleje, nemrznúce zmesy 119,23 O
03.02.2015 100/1500003 posypová soľ 2559,60 O
04.02.2015 100/1500004 ručné náradie, ochranné pomôcky 677,98 O
05.02.2015 100/1500005 náhradné diely, olej 123,36 O
05.02.2015 100/1500006 ochranné pomôcky 249,83 O
06.02.2015 100/1500007 ochranný odev 40,33 O
03.03.2015 100/1500008 ručné náradie, náhradné diely, servisné práce 237,04 O
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 40515
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3143809
Počet návštev dnes: 528
fb