Služby sociálne, zdravotnícke a verejnoprospešné

« späť
Služby sociálne, zdravotnícke a verejnoprospešné

Súvisiace články:
Články 11 - 15 / 15

Materské centrum SLNIEČKO

Nezisková organizácia JÓNA otvorila Materské centrum 24.11.2005. Ma­terské centrum Slniečko vo Vranove nad Topľou slúži ako komunitné stredisko pre rodiny s malými deťmi. Iniciátormi projektu boli aktívne mamičky vo Vranove nad Topľou…

aktualizácia: 16.05.2012 | počet zobrazení: 90 887

Detský domov

aktualizácia: 07.04.2011 | počet zobrazení: 71 885

Zariadenie pre seniorov

Zabezpečuje nevyhnutnú komplexnú starostlivosť spočívajúcu v poskytovaní stravovania, bývania a zaopatrenia ľuďom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove potrebujú z iných vážnych dôvodov. Cieľom je vytvoriť prostredie simulujúce domov, zachovať maximálne súkromie klientov, podnecovať ich k zachovaniu psychického a fyzického zdravia. K tomu prispieva i ďalšia starostlivosť spočívajúca v poskytovaní poradenstva, organizovaní záujmovej, kultúrnej a rehabilitačnej činnosti.

aktualizácia: 29.09.2020 | počet zobrazení: 80 878

ZPMP - združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

aktualizácia: 12.07.2012 | počet zobrazení: 2 615

Útulok

aktualizácia: 30.08.2016 | počet zobrazení: 5 876

Články 11 - 15 / 15

Počet návštev od 21.02.2008: 3780368
Počet návštev dnes: 1150