Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Vysporiadanie majetku medzi bývalými manželmi po rozvode

VAŠA OTÁZKA ZASLANÁ DO MEDIAČNEJ PORADNE:

„Chcem sa poradiť ako je to s vysporiadaním majetku medzi bývalými manželmi po rozvode. Aké máme možnosti?“

So vznikom manželstva je spojený vznik BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kedy manželia vstupujú do spoločných majetkových vzťahov nielen medzi sebou navzájom ale aj do vzťahov voči tretím osobám. Bezpodielovosť znamená, že podiel na vlastníckom práve k spoločnému majetku medzi manželmi nie je presne vymedzený.

V prípade rozvodu dochádza k zániku manželstva.

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré možno vyporiadať troma spôsobmi:

  1. dohodou o vyporiadaní BSM (túto dohodu možno uzavrieť aj v mediácii za pomoci mediátora)
  2. rozhodnutím súdu
  3. v prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM, uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM, t. j. že hnuteľné veci manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíval; ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci zostávajú v podielovom spoluvlastníctve a platí, že podiely oboch (ex)manželov ako spoluvlastníkov sú rovnaké.

« späť

aktualizácia: 27.10.2021 | počet zobrazení: 885
Počet návštev od 21.02.2008: 4388546
Počet návštev dnes: 989