Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Vysporiadanie majetku medzi bývalými manželmi po rozvode

VAŠA OTÁZKA ZASLANÁ DO MEDIAČNEJ PORADNE:

„Chcem sa poradiť ako je to s vysporiadaním majetku medzi bývalými manželmi po rozvode. Aké máme možnosti?“

So vznikom manželstva je spojený vznik BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kedy manželia vstupujú do spoločných majetkových vzťahov nielen medzi sebou navzájom ale aj do vzťahov voči tretím osobám. Bezpodielovosť znamená, že podiel na vlastníckom práve k spoločnému majetku medzi manželmi nie je presne vymedzený.

V prípade rozvodu dochádza k zániku manželstva.

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré možno vyporiadať troma spôsobmi:

  1. dohodou o vyporiadaní BSM (túto dohodu možno uzavrieť aj v mediácii za pomoci mediátora)
  2. rozhodnutím súdu
  3. v prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM, uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM, t. j. že hnuteľné veci manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíval; ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci zostávajú v podielovom spoluvlastníctve a platí, že podiely oboch (ex)manželov ako spoluvlastníkov sú rovnaké.

« späť

aktualizácia: 27.10.2021 | počet zobrazení: 1 289
Počet návštev od 21.02.2008: 4632681
Počet návštev dnes: 1296