Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Čo je mediácia

VAŠA OTÁZKA ZASLANÁ DO MEDIAČNEJ PORADNE:

„O čom vlastne tá mediácia je?! Nie je mi to jasné ako by som ju mohol využiť.“

Odborne povedané: mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Jednoducho povedané: mediácia predstavuje UROVNANIE SPORU DOHODOU ZA POMOCI MEDIÁTORA.

Cieľ mediácie: uzatvoriť dohodu, ktorá je výsledkom mediácie. Dohoda má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Môže byť spísaná aj vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom.

Možno k mediácii druhú stranu nútiť? Nie. Mediácia je vždy dobrovoľná. Ak je to možné a účelné, súd môže mediáciu odporučiť.

V akých sporoch sa možno o mediáciu pokúsiť? V sporoch, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov (ako aj v cezhraničných sporoch).

Príklady sporov vhodných na mediáciu: spory o výživné, o vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode), pri rozvode / v otázkach výkonu rodičovských práv a povinností, v sporoch spojených s podielovým spoluvlastníctvom, pri vlastníckych sporoch, v sporoch o vyplatenie dlhu, pri nájomných vzťahoch a v iných.

Zopár slov o mediácii navyše od mediátorky Mgr. Veroniky Moskaľovej:

Na každom kroku sa v živote stretávame s rôznymi nedorozumeniami, nezhodami a konfliktmi. Stretávame sa s nimi doma, v práci, medzi blízkymi i cudzími ľuďmi. Konflikt nám niekedy zastrie zrak i sluch. Často vidíme vec iba zo svojho pohľadu. Strácame nadhľad, vzťahy sa narúšajú.

Asi nikoho neprekvapí, že práve v dnešnej dobe je téma úspešného zvládnutia konfliktu, jedna z najvážnejších. Prečo? Ak sa pokúsime najprv dohodnúť, buď svojpomocne alebo za pomoci mediátora, môžeme zachovať vzťahy v rodine, na pracovisku, so susedmi a najmä môžeme mať pokoj na duši, zamerať svoj čas a energiu na dôležitejšie veci.

Skôr ako si povieme viac, čo urobiť pre zvládnutie konfliktu, je potrebné vedieť, akým spôsobom možno riešiť konflikty. Je ich 5!

  1. PRISPÔSOBIME SA. Radšej sa zriekneme vlastných potrieb a záujmov, len aby sme konflikt zažehnali.
  2. PRESADENIE SA. Zameriavame sa na svoje potreby a záujmy, potreby iných nevnímame.
  3. HĽADÁME ÚNIK. Vyhýbame sa konfliktu, ten sa ale vracia. Možno nám na vzťahu ani tak nezáleží alebo sa rozhodneme zveriť riešenie konfliktu súdu.
  4. KOMPROMIS. Rozhodneme sa v niečom ustúpiť, čo pre nás nie je až tak podstatné a na druhej strane získavame to, na čom nám ozaj záleží.
  5. DOHODA JE CESTA! Dohoda je časovo náročnejší ale zároveň najefektívnejší spôsob riešenia konfliktov. Je založená na zohľadňovaní potrieb a záujmov oboch sporových strán.

Ako mediácia prebieha? V mediácii sa zúčastnené osoby snažia za pomoci mediátora dospieť k takejto dohode alebo aspoň ku kompromisu. Strany medzi sebou riešia súčasnú situáciu, aj situáciu smerom do budúcna. Za pomoci mediátora sa strany snažia ovládnuť svoje negatívne emócie, nenechať sa vyprovokovať a tak získavajú čas na rozmyslenie. Snažia sa porozumieť dôvodom druhej strany, získať nadhľad ako druhá strana na konflikt nazerá.

Prečo sa mediácia oplatí? Tou druhou stranou v mediácii môže byť vaša mama, otec, brat, sestra, manželka, deti, zamestnávateľ, sused, priateľ, kolega, s ktorými potrebujete komunikovať aj naďalej a udržať vzťahy na prijateľnej úrovni aj smerom do budúcna.

Ak mediácia pokračuje .. Snažte sa súhlasiť tam, kde to bude len trošku možné. V mediácii sa zúčastnené osoby zameriavajú na problém, ako uspokojiť potreby oboch strán. Pri riešení konfliktu sa strany v mediácii neponáhľajú, nechávajú jeden druhému potrebný čas. Nehľadajú víťazstvá ako na súde ale súperenie menia na spoluprácu, hľadajú s mediátorom riešenia pre obojstrannú spokojnosť. Ak nájdu strany spoločne za pomoci mediátora možnosti ako aj riešenia sporu, uzavrú v mediácii dohodu, ktorú spíše mediátor v záväznej forme. Ak sa strany nedohodnú, zostáva stranám stále možnosť súdiť sa alebo vyriešiť svoj spor iným spôsobom.

Úspešné zvládnutie konfliktov Vám praje mediátorka Mgr. Veronika Moskaľová!

Otázky do mediačnej poradne zasielajte bezplatne na email: nasamediatorka@gmail.com

« späť

aktualizácia: 02.06.2021 | počet zobrazení: 1 255
Počet návštev od 21.02.2008: 4624805
Počet návštev dnes: 932