Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Bezplatná mediačná poradňa

BEZPLATNÁ MEDIAČNÁ PORADŇA V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou ponúka občanom mesta a okolia možnosť využiť služby MEDIAČNEJ PORADNE aj v roku 2023!

Vďaka tejto bezplatnej službe má každý obyvateľ mesta možnosť zorientovať sa v spleti zložitých paragrafov, zákonov a byť informovaný o výhodách a možnostiach mimosúdneho riešenia sporov cestou mediácie.

Poradenstvo bude poskytované v priestoroch malej zasadačky na medziposchodí Mestského úradu vo Vranove nad Topľou raz mesačne, vždy v piatok od 13.00 hod. do 15.00 hod. v týchto dňoch:

Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2023 27. január 24. február 31. marec 28. apríl 26. máj 30. jún
28. júl 25. august 29. september 27. október 24. november 22. december

V mediačnej poradni Vám mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení Vášho PRÁVNEHO SPORU alebo iného osobného KONFLIKTU.

Na poradenstvo je potrebné sa objednať telefonicky na čísle: 0918 576 893.

Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je poskytnúť obyvateľom mesta bezplatné poradenstvo o možnostiach riešenia sporov, konfliktov, ktoré vznikajú v rámci:

  • susedských vzťahov – pri zásahoch do vlastníckych práv iných, obťažovaní hlukom, prachom, dymom, pachmi, pri vnikaní chovaných zvierat na pozemok, nevhodnom odstraňovaní koreňov a vetiev stromu a pod.
  • rodinnoprávnych vzťahov – pri úprave vzájomných rodičovských práv a povinností, výživnom, sporoch vo veciach výchovy, výživy a úpravy styku/stretávania sa s maloletým dieťaťom na čas po rozvode, medzigeneračné nedorozumenia a pod.
  • občianskoprávnych vzťahov – v sporoch medzi veriteľmi a dlžníkmi, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, pri hospodárení so spoločnou vecou/nehnuteľnos­ťou, pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v sporoch z darovania, nájomných vzťahoch, pri náhrade škody, v sporoch súvisiacich s dedičským konaním a pod.
  • a obchodno záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov

« späť

aktualizácia: 27.01.2023 | počet zobrazení: 11 931

Súvisiace články:
Články 1 - 4 / 4

Vysporiadanie majetku medzi bývalými manželmi po rozvode

Chcem sa poradiť ako je to s vysporiadaním majetku medzi bývalými manželmi po rozvode. Aké máme možnosti?

aktualizácia: 27.10.2021 | počet zobrazení: 1 288

Čo je mediácia

O čom vlastne tá mediácia je?! Nie je mi to jasné ako by som ju mohol využiť.

aktualizácia: 02.06.2021 | počet zobrazení: 1 264

Spoluvlastníctvo

Rád by som sa informoval, aké sú možnosti pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Zdedil som podiel k nehnuteľnosti, v ktorej aj bývam. Rovnako zdedili podiely aj moji súrodenci, ktorí o ňu doposiaľ nejavili záujem. Ako mám postupovať v prípade dohody a ako by asi postupoval súd, ak by sme sa nedohodli na vysporiadaní?

aktualizácia: 19.03.2021 | počet zobrazení: 1 196

Rozvod

Chcela by som sa informovať ako je to ohľadom rozvodu. Ako to prebieha. Čo všetko je v mediácií potrebné a ako je to s malými deťmi.

aktualizácia: 28.01.2021 | počet zobrazení: 1 559

Články 1 - 4 / 4

Počet návštev od 21.02.2008: 4629253
Počet návštev dnes: 586