Bezplatná mediačná poradňa

BEZPLATNÁ MEDIAČNÁ PORADŇA V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou pre vás zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať

každý posledný piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu.

V mediačnej poradni Vám mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení Vášho PRÁVNEHO SPORU alebo iného osobného KONFLIKTU.

Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je poskytnúť obyvateľom mesta bezplatné poradenstvo o možnostiach riešenia sporov, konfliktov, ktoré vznikajú v rámci:

  • susedských vzťahov – pri zásahoch do vlastníckych práv iných, obťažovaní hlukom, prachom, dymom, pachmi, pri vnikaní chovaných zvierat na pozemok, nevhodnom odstraňovaní koreňov a vetiev stromu a pod.
  • rodinnoprávnych vzťahov – pri úprave vzájomných rodičovských práv a povinností, výživnom, sporoch vo veciach výchovy, výživy a úpravy styku/stretávania sa s maloletým dieťaťom na čas po rozvode, medzigeneračné nedorozumenia a pod.
  • občianskoprávnych vzťahov – v sporoch medzi veriteľmi a dlžníkmi, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, pri hospodárení so spoločnou vecou/nehnuteľnos­ťou, pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v sporoch z darovania, nájomných vzťahoch, pri náhrade škody, v sporoch súvisiacich s dedičským konaním a pod.
  • a obchodno záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov
Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2020 25. september 30. október 27. november 18. december

« späť

aktualizácia: 23.09.2020 | počet zobrazení: 2086

Počet návštev od 21.02.2008: 3414797
Počet návštev dnes: 373
fb