Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 26.05.2018
aktuálne o 11:01
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
teplota 25°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 24°C / v noci 14°C

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Základné školy » Projekty » Škola zdravej klímy II.

Škola zdravej klímy II.

Hlavným zámerom projektu je: zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

Aj napriek zrealizovaným opatreniam zostal na budove ZŠ Lomnica nevyriešený problém – zateplenie strechy. Odborný poradca projektu Ing. Peter Beták uviedol: „Termografické merania a energetická certifikácia budovy jasne ukázali, že po
zateplení fasády a výmene okien uniká ešte stále veľa tepla cez stropy a strechu. Ak by sa tento problém podarilo odstrániť, budova by mohla – aj vďaka vykurovaniu tepelným čerpadlom – získať parametre nízkoenergetickej budovy (kategória B)“.
Ďalšiu modernizáciu ZŠ umožnil projekt Škola zdravej klímy II, zrealizovaný v období od 07. 10. 2014 do 31. 01. 2016.
V rámci grantového programu s názvom Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, ho tentoraz podporil Úrad vlády SR cez Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet SR. Samospráva tak získala ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a parkové úpravy areálu ZŠ v celkovom náklade projektu 40 000eur. Miestna samospráva prispela sumou 5000eur na prípravné práce a neplánované výdavky.
Druhý projekt prispel k lepšiemu manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ. Nedoriešená strecha potrebovala zatepliť, nakoľko stekajúca dažďová voda z nej, podmáčavala základy a okolie školskej budovy. Technicky aj finančne najnáročnejším z 11 adaptačných opatrení projektu bolo vytvorenie vegetačnej, tzv. zelenej strechy na budove ZŠ. Tá mala pôvodne nevyhovujúcu skladbu strešného plášťa, ktorá spôsobovala prehrievanie budovy v slnečnom období a veľké straty tepla v chladnejšom období. Cieľom projektu bolo odstrániť starú izoláciu strechy na ploche 338 metrov štvorcových. Tá pozostávala zo škvary, pórobetónových tvárnic, pieskového poteru a lepenky v celkovej hrúbke 18 centimetrov. Na betónový strešný panel boli následne umiestnené nové vrstvy z parozábrany, polystyrénu, hydroizolácie, geotextílií, nopovej fólie a substrátu s nízkou vegetáciou, ktoré zabraňujú únikom tepla i priesakom vody. Súčasne slúžia ako závlaha pre zmes 28 druhov vysiatych rastlín.
Nová strecha je podľa prieskumov schopná zadržať až 80 percent vody z bežnej dažďovej zrážky. Zvyšných 20 percent odteká zvodmi do zberných súdov alebo zavlažuje novovytvorené dažďové záhony v areály školy.
Ďalšie aktivity boli zamerané na exteriér školy, kde pribudli už spomínané okrasné dažďové záhony, nové dreviny, balkónové kvetináče, či vegetačné a vodopriepustné dlažby, zmenšila sa rozloha spevnených plôch. Povinnou súčasťou projektu boli tiež ekovýchovné programy pre žiakov, učiteľov a obyvateľov miestnej časti Lomnica.
Zelená strecha budovy ZŠ má okrem tepelného, finančného a estetického efektu aj ekologický prínos ako jediná strecha v rámci okresu.

Realizátor projektu: Mesto Vranov nad Topľou
Partner projektu: SOSNA o. z. Družstevná pri Hornáde
Manažer projektu: RNDr. Pavol Kaňuch

« späť

Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády
« predchádzajúci Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády
aktualizácia: 16.02.2016 | počet zobrazení: 3117

Počet návštev od 21.02.2008: 2614674
Počet návštev dnes: 280
fb