Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Reakcia na článok: „Vranovské domácnosti si za „mestským“ teplom ešte pár dní počkajú“.

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Reakcia na článok: „Vranovské domácnosti si za „mestským“ teplom ešte pár dní počkajú“.

Na webe vranovských noviniek bol v uplynulých hodinách zverejnený článok, ktorý sa venuje začiatku vykurovacej sezóny v meste Vranov nad Topľou. Túto činnosť v našom meste zabezpečuje správca tepelného hospodárstva, a to spoločnosť CEMED.

Pripomíname, že v zmysle zmluvy o nájme, ktorú mesto uzatvorilo s touto spoločnosťou, mesto finančne zabezpečuje nevyhnutné opravy jednotlivých technologických zariadení, ako aj budov. Celkovo do tepelného hospodárstva mesto investuje približne 350 000 eur. Z tohto dôvodu je potrebné uviesť na pravú mieru zavádzajúce informácie, ktoré boli uvedené v predmetnom článku.

Autor predmetného textu dosť nešťastne a pravdepodobne asi z neznalosti vytkol mestu, že jednotlivé opravy, ktoré sú uvedené v harmonograme nevyhnutných opráv, revízií a nedostatkov, OBSTARÁVA.
Citujeme z článku: „Mesto práce nad 5000 eur rieši verejným obstarávaním, čím sa predlžuje čas na vykonanie nevyhnutných opráv.“

Mesto sa vždy musí riadiť Zákonom o verejnom obstarávaní. Ten striktne určuje, že všetky tovary a služby v hodnote nad 5000 eur bez DPH mesto OBSTARÁVAŤ MUSÍ. V minulosti pri iných verejných obstarávaniach bolo mesto kontrolované a bolo zisťované, či dodržiava Zákon o verejnom obstarávaní. Preto považujeme vyjadrenia o tom, že nie je potrebné dodržiavať tento zákon za nešťastné a zavádzajúce.

V článku je zverejnená aj informácia, že mesto vo veci jednotlivých naplánovaných opráv v rámci tepelného hospodárstva nekoná, ba dokonca koná neoperatívne a nie dostatočne rýchlo.

Tu je potrebné upozorniť na fakt, že v uplynulom období boli ukončené 3 verejné obstarávania, a to servis a oprava kotla na biomasu v PK3, oprava kotlov PK1, PK2 a PK CENTRUM a oprava striech na kotolniach PK1, PK2 a PK3. Tieto opravy budú realizované v mesiaci október presne tak, ako je to uvedené v už spomínanom harmonograme nevyhnutných opráv.
Zároveň zdôrazňujeme, že pre spustenie vykurovacej sezóny je potrebné ukončiť revízie technických zariadení, ktoré v tomto období realizuje mesto Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 19.02.2021 | počet zobrazení: 4 549
Počet návštev od 21.02.2008: 4656971
Počet návštev dnes: 3411