Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 23

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Logo koruna kráľovská Dňa 21.9.2023 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou sa uskutoční

12. zasadnutie mestského zastupiteľstva


Pozvánka a program mestského zastupiteľstva (PDF; 38,6 kB)

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné. Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú veci verejné, alebo niektorý bod programu rokovania. Rokovanie sa koná vo veľkej zasadačke Mestského úradu na Ulici Dr. C. Daxnera 87 (za Mestskou športovou halou). Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovovaný videozáznam. Online prenos od 14.00.

aktualizácia: 21.09.2023 | počet zobrazení: 105

Zber objemového odpadu

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 26.9.2023 do 28.9.2023. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Uvedený odpad je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00h daného dňa, inak nie je zaručené, že bude vyvezený! Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)

aktualizácia: 21.09.2023 | počet zobrazení: 26

Oznámenie Úradu vlády SR o odvolaní mimoriadnej situácie

Dňom 15. septembra 2023 ku 6:00 h bola uznesením vlády SR odvolaná mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie Slovenskej republiky.

aktualizácia: 18.09.2023 | počet zobrazení: 60

Oznam ZSSK

Logo – ZSR V dňoch 19. – 20. 9 2023 (utorok, streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 9:00 do 14:00 hod realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:

Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou

V dňoch 21. – 22. 9 2023 (štvrtok, piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 8:10 do 13:40 hod realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:

Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 60

AHOJ LETO - Veľká rozlúčka s letom pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou

Dokonalá letná atmosféra open-air podujatia Ahoj leto, ktoré oslovilo všetky vekové kategórie návštevníkov sa odohrala v nedeľu 10. septembra 2023 pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Hlavným organizátorom podujatia bolo mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry, v spolupráci s zanietencom pre historické vozidlá Rasťom Smetanom.

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 860

Spolu za zdravý a krásny úsmev

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou 11. septembra 2023 zorganizoval na Námestí Slobody pred AOC 11. ročník akcie ,,Spolu za zdravý a krásny úsmev.´´

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 181

Oddelenie životného prostredia upozorňuje

Upozorňujeme občanov bývajúcich blízko kostolov a cintorínov, hlavne z ulíc Na vŕšku a Cintorínska, aby nevyvážali odpad do pristavených kontajnerov.

aktualizácia: 31.08.2023 | počet zobrazení: 153

Obchodná verejná súťaž - predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta. 

  • nájom areálu mestského kúpaliska, s termínom predkladania ponúk – 11.9.2023

=============­========================­========================­======

  • predaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom objektu Cargo o výmere 452 m2 na Železničnej stanici k. ú. Čemerné, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 52,28 m2 v budove s.č. 86 (MŠH), s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • predaj budovy s. č. 530 o výmere 336 m2 a pozemku o výmere 368m2 na ulici Dlhá, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 49,40 m2 a 11,89 m2 v budove s.č. 994, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 41,60 m2 v budove s.č. 81, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 22,50 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
aktualizácia: 25.08.2023 | počet zobrazení: 174

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2023

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis poplatku za KO [€]
Január 315,64 89,84 3,9 74,25 6,7 19,68 7,5 10,99 0,04 2 80010,42 82500
Február 267,92 91,85 0 64,93 9,56 8,51 21,81 9,23 0,06 10,12 78581,21 82500
Marec 334,04 56,72 23,2 114,95 5,82 13,68 3,6 10,18 0,05 0 84802,1 82500
Apríl 302,1 97,73 9,23 85,84 7,43 7,99 14,99 10,13 0,01 1,18 85744,93 82500
Máj 365,73 84,32 10,64 136,2 10,9 14,65 15,7 10,75 0,03 0,4 92707,4 82500
Jún 342,76 98,5 7,2 134,16 10,7 5,3 7,8 12,29 0,04 2,1 92312,44 82500
Júl 333,41 80,4 4,65 108,7 12,2 17,17 10,95 10,22 0,03 4,14 88387,94 82500

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 22.08.2023 | počet zobrazení: 437

Pasportizácia nádob na zmesový odpad

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s., v tomto období (v individuálnej rodinnej zástavbe) začalo s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110l,120l, 240 l nádoby). Každá nádoba bude označená RFID čipom, spravidla podľa rozpisu vývozov na rok 2023.

aktualizácia: 11.08.2023 | počet zobrazení: 682

Články 1 - 10 / 23

Počet návštev od 21.02.2008: 4625679
Počet návštev dnes: 546