Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Pasportizácia nádob na zmesový odpad

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Pasportizácia nádob na zmesový odpad

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s., v tomto období (v individuálnej rodinnej zástavbe) začalo s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110l,120l, 240 l nádoby). Každá nádoba bude označená RFID čipom, spravidla podľa rozpisu vývozov na rok 2023.

Pasportizácia nádob je realizovaná na základe údajov z evidencie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2023 a na základe zmien, ktoré si poplatník podľa platnej právnej úpravy ohlásil na oddelení daní a poplatkov.

Jej cieľom je jednak dôsledná evidencia nádob a tým aj množstvo vyvezeného odpadu, ale predovšetkým vyhľadanie domácností, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť, alebo využívajú väčší počet nádob alebo nádobu s iným objemom, ako ukladá Všeobecne záväzné nariadenie č. 179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou.

Pri označovaní nádob bude zároveň prehodnocovaný ich technický stav. Pri zistení zlého technického stavu nádoby, jej majiteľ bude oznamom vyzvaný k výmene. Z tohto dôvodu bude čipom označená až nová nádoba, a to v druhom kole pasportizácie.

Občania s neoznačenou nádobou sa nemusia obávať, do konca roka sa bude odpad vyvážať podľa doručeného rozpisu vývozov na rok 2023, platný od 01.01.2023.

Vývoz zmesového odpadu na základe pasportizácie sa začne od 1. januára 2024.

« späť

aktualizácia: 11.08.2023 | počet zobrazení: 728
Počet návštev od 21.02.2008: 4631265
Počet návštev dnes: 1353