Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Návrhu zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 15.05.2023 do 16.06.2023

Prerokovanie „Návrhu ZaD č.7 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ s odborným výkladom spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční v zasadačke mestského úradu na prízemí dňa:

29. 05. 2023 (pondelok) o 15. 00 hod.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je uložený na mestskom úrade – oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Ing. arch. Balog. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je taktiež zverejnený od 15.05.2023 na internetovej stránke http://www.zadvranov.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje písomné návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 16.06.2023 na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 11.05.2023 | počet zobrazení: 306
Počet návštev od 21.02.2008: 4477246
Počet návštev dnes: 469