Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Oznam - distribúcia kompostérov

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Oznam - distribúcia kompostérov

Logo – komposter Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v distribúcii kompostérov. V mesiaci apríl sa kompostérov dočkajú obyvatelia v rodinných domoch v mestskej časti Čemerné a to postupne podľa ulíc tí, ktorí si nájdu v schránke oznámenie o výdajnom mieste a termíne odberu.

V sobotu 1.4. 2023 od 9. – 12.hod.

bude vytvorené výdajné miesto na ulici Mlynská 1480 (bývalý Mestský bytový podnik) pre občanov rodinných domov ulíc Tolstého, Tehelná, Toplianska, Orechová, Na Gavre, Puškinova, Železničná a Kapitána Nálepku.Pri prevzatí kompostéra, bude občanom odovzdaný okrem preberacieho protokolu aj návod na montáž a príručka pre správne kompostovanie.

Tí občania, ktorí si kompostér neprevzali v stanovenom termíne, majú si ho možnosť vyzdvihnúť do odvolania na výdajnom mieste – Mlynská 1480 a to každú sobotu od 9.hod do 12.hod.

Zamestnancom mesta, pri preberaní kompostéra , bola často kladená otázka : „Prečo kompostovať? “ Môžeme uviesť hneď tri podstatné dôvody.

Predovšetkým preto, že každý občan žijúci na území mesta Vranov nad Topľou má v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Vranov nad Topľou č.179/2020 povinnosť zapojiť sa do schváleného systému zberu odpadov na území mesta . V praxi sa to musí premietnuť tak, že čierne nádoby na zmesový komunálny odpad pri rodinných domoch nesmú obsahovať biologicky rozložiteľný odpad a to ani z kuchyne ani zo záhrady. Ten musí skončiť v prevzatých kompostéroch . Zákon č.79/2015 o odpadoch zakazuje pod hrozbou pokuty – občania do 166 € a právnické osoby do 1660 €, biologický odpad spaľovať, vyhadzovať na nelegálne ( čierne ) skládky a ukladať do zberových nádob na zmesový odpad.

V neposlednom rade kompostujme preto, aby sa neúmerne nezvyšoval poplatok za komunálne odpady. Na území mesta Vranov nad Topľou sme v roku 2022 vyprodukovali 4 104 t zmesového odpadu, čo predstavuje takmer 190 kg na jedného obyvateľa. Z tohto množstva viac ako 45% predstavuje biologický rozložiteľný odpad z kuchyne ale aj zo záhrad. Od budúceho roku bude musieť prejsť každá tona zmesového odpadu mechanicko- biologickou úpravou. Znamená to, že zmesový odpad bude pred uloženim na skládku odvezený do špecializovaných zariadení. Tu sa pomocou mechanického roztriedenia rozdelí na využiteľný (materiálovo alebo energeticky) a nevyužiteľný odpad a ďalej prejde biologickou úpravou – vysušením a stabilizovaním vytriedených biologických zložiek zvyškového odpadu. A koľko odpadu do zariadenia mesto vyvezie, toľko bude nútené zaplatiť, nakoľko je to zákonná povinnosť. Preto nevkladajme do zmesových nádob to, čo tam nepatrí.

A veľkým benefitom je využiteľnosť kompostu. Kompost je organické hnojivo, vznikajúce kompostovaním odpadu. Je ideálnym hnojivom pre pestovanie rastlín. Kde ho použiť ? Prikladáme zopár možností jeho využitia :

  • pri výsadbe ovocných stromov a krov, na zahrnutie koreňov použijeme zmes dvoch dielov zeminy a 1 diel kompostu,
  • zlepšenie kvality zeminy v záhrade – 2–3 l kompostu na 1 m2 pestovateľskej plochy,
  • pri výsadbe kvetov cibuľových rastlín alebo trvaliek – použijeme zmes kompostu a zeminy 1: 1,
  • môžeme ho použiť aj pri výsadbe kvetov do kvetináčov a to tak, že ho jemne preosejeme a zmiešame so zeminou v pomere 1:1,
  • zlepšenie kvality trávniku – 2 litre jemne preosiateho kompostu rovnomerne rozhrabeme na 1 m2 trávnika. Opakujeme 2 až 3× ročne.

A nakoniec kompost vylepšuje fyzikálno – chemické vlastnosti pôdy. Organická hmota obsiahnutá v komposte dokáže viazať ťažké kovy a čiastočne i dusičnany a tým obmedzuje ich príjem do rastlín.

« späť

aktualizácia: 29.03.2023 | počet zobrazení: 96
Počet návštev od 21.02.2008: 4388501
Počet návštev dnes: 944