Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Oddelenie životného prostredia upozorňuje

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Oddelenie životného prostredia upozorňuje

Upozorňujeme občanov bývajúcich blízko kostolov a cintorínov, hlavne z ulíc Na vŕšku a Cintorínska, aby nevyvážali odpad do pristavených kontajnerov. Postupne na všetky problematické miesta na území mesta budú inštalované fotopasce. Oddelenie životného prostredia MsÚ vo Vranove nad Topľou už teraz, konkrétne z vyššie uvedených ulíc, disponuje videozáznamom, z ktorého sú jasne identifikovateľní občania, ktorí na fúriku do kontajnerov na cintorínoch vyvážali odpad zo záhrad. To isté sa týka občanov z Komenského ulice, ktorí podobným spôsobom likvidujú odpad zo záhrad tak, že ho vyvážajú na miesta, ktoré nie sú na to určené.

Zároveň upozorňujeme, že v súlade s § 15, § 115 odst.2 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vranov nad Topľou o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020 § 26 odst. 1 – 3, priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou. Fyzickej osobe možno za priestupok uložiť pokutu do výšky 1 500 eur podľa osobitného predpisu, ak uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou.

« späť

aktualizácia: 31.08.2023 | počet zobrazení: 165
Počet návštev od 21.02.2008: 4627991
Počet návštev dnes: 483