Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Nezabudnite si splniť daňovú povinnosť

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Nezabudnite si splniť daňovú povinnosť

Mesto Vranov nad Topľou ako správca daní a poplatkov pripomína svojim občanom, že sa blíži termín, ku ktorému sú povinní splniť si daňovú povinnosť všetci tí, ktorí v roku 2022:

 • kúpili alebo predali nehnuteľnosť
 • nadobudli nehnuteľnosť darom
 • zdedili nehnuteľnosť
 • nadobudli nehnuteľnosť dražbou
 • získali právoplatné stavebné povolenie
 • získali právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • získali právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby
 • zbúrali stavbu – na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je uvedená aj na katastri
 • predali alebo nadobudli pozemok (zmenili výmeru parcely pozemku)
 • sa stali vlastníkom psa (prihlasuje sa pes starší ako 6 mesiacov)
 • už psa ako predmet dane nevlastnia

Termín na podanie daňových priznaní je 31. január 2023.

Daňovník je povinný hlásiť správcovi dane každú zmenu, ktorá nastane a môže mať vplyv na vyrubenie dane.

V prípade daňových otázok sú Vám k dispozícii poverení zamestnanci správcu dane na referáte daní a poplatkov, ktorých môžete kontaktovať.

Mesto Vranov nad Topľou ďakuje daňovníkom, ktorí si plnia svoje povinnosti.

« späť

aktualizácia: 18.01.2023 | počet zobrazení: 701
Počet návštev od 21.02.2008: 4312269
Počet návštev dnes: 556