Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Bezplatné dlhové poradenstvo

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvoBezplatná dlhová poradňa je zriadená v prvom rade za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

Hlavnou úlohou BDP je poskytovať integrované poradenstvo právnika-ekonóma-psychológa. Práve na integrácii týchto troch oblastí a na vzájomnej priamej a úzkej kooperácii troch poradenských profesií je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva.
Dlhoví poradcovia klientom poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie ako splácať dlhy.

Cieľové skupiny:

· nezamestnaní vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii
· nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní
· zadlžení sociálne odkázaní
· zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny
· ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby
· zadlžení dôchodcovia
· zadlžení ľudia bez domova
· osoby v exekúcii
· ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi
· ľudia uvažujúci o osobnom bankrote
· ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie
· ľudia v dlhovej špirále kvôli osobnej kríze

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí:

· v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek
· meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek
· dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné
· dlžia daňovej správe či obci na odvodoch a daniach, TKO, bývaní
· vymáha od nich niekto náhradu škody
· sú v exekúcii
· ak im súd vydal platobný rozkaz
· zvažujú osobný bankrot, prešli osobným bankrotom (oddlženie)
· ak sa pripravuje dražba ich obydlia, kvôli ich neuhradeným dlhom
· sú im zrážané zrážky zo mzdy
· vymáha od nich niekto dlh, ktorý je nepodložený zmluvou
· ak čelia rozvodu a nebolo vysporiadané BSM
· ak boli kvôli neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi záložné práva
· ak meškajú s platením za bývanie, elektrinu, plyn, vodu, … + prevencia
· ak sú ručitelia za dlh niekoho iného
· ak majú nedoplatky na výživnom
· zdedené dlhy

Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

Sídlo Bezplatnej dlhovej poradne:
Budova AOC, 5.poschodie (vchod z Klientskeho centra)

Objednať sa môžete osobne, mailom, telefonicky:
t.č.: 0907 100 923
mail: bdp.vt@upsvr.gov.sk
web: www.pomahamedlznikom.sk
FB: Bezplatné Dlhové Poradne
Youtube: Bezplatné dlhové poradne

« späť

aktualizácia: 07.06.2023 | počet zobrazení: 1 579
Počet návštev od 21.02.2008: 4631299
Počet návštev dnes: 1387