Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Zriadenie prídomovej studne

« späť
Ako vybaviť... » Zriadenie prídomovej studne

Zriadenie prídomovej studne

Zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať mesto Vranov nad Topľou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie) a pred ukončením stavebných prác je povinný podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Mesto Vranov nad Topľou rozhoduje aj o zmene a odstránení studne ako vodnej stavby.

Doklady:

Poplatok:

  • Vydanie povolenia na zriadenie studne: 30,00 €
  • Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu: 20,00 €

(Pozn.: Poplatok možno zaplatiť v pokladni na prízemí MsÚ)

Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia
Referát ŽP a ŠFRB
Trecáková Katarína, PhDr.
  • mobil: 0903292146
  • tel.: 057/7590176
  • e-mail: katarina.trecakova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

do 30, resp. 60 dní

Predpis:

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

« späť

aktualizácia: 22.10.2014 | počet zobrazení: 24505
Počet návštev od 21.02.2008: 4649881
Počet návštev dnes: 819