Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Poplatok za odpad - odpustenie alebo zníženie

« späť
Ako vybaviť... » Poplatok za odpad - odpustenie alebo zníženie

Poplatok za odpad - odpustenie alebo zníženie

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Správca sadzbu poplatku na základe ohlasovacej povinnosti poplatníka poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.

Doklady:

 • Tlačivo – Oznamovacia povinnosť k poplatku za odpad – FO (PDF; 447,8 kB) pre fyzické osoby
 • Tlačivo – Oznamovacia povinnosť k poplatku za odpad PFO (PDF; 474,7 kB) pre podnikajúce fyzické osoby
 • Tlačivo – Oznamovacia povinnosť k poplatku za odpad PO (PDF; 464,0 kB) pre právnické osoby
 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Vranov nad Topľou (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce ( potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva) a pod. alebo,
 • potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo mesta Vranov nad Topľou, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce ( potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva a pod.,alebo
 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,alebo
 • potvrdenie o ubytovaní mimo Vranova nad Topľou , napr. potvrdenie študentského domova, nájomná zmluva a pod.,alebo
 • potvrdenie o zaplatení poplatku na území inej obce, z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu na území inej obce.

Ak je poplatník na území mesta vlastníkom bytu alebo stavby na bývanie, ktoré celoročne nevyužíva, je povinný podať úradne osvedčené čestné vyhlásenie o tom, že predmetnú nehnuteľnosť nevyužíva na prenájom. Odpustenie poplatku v rodinnom dome je podmienené vrátením zbernej nádoby, v byte potvrdením správcu bytov.

Priložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na zníženie poplatku musia byť aktuálne, nie staršie ako jeden rok odo dňa, kedy si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku.

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Karaščáková Eva
 • mobil: 0915 934 929
 • tel.: 057/7590155
 • e-mail: eva.karascakova@vranov.sk
 • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 57

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.01.2013 | počet zobrazení: 30406
Počet návštev od 21.02.2008: 4650014
Počet návštev dnes: 952