• ilustračný obrázok 1
 • ilustračný obrázok 2
 • ilustračný obrázok 3
 • ilustračný obrázok 4
 • ilustračný obrázok 5
 • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Články 1 - 10 / 26
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Aktuálna situácia v tepelnom hospodárstve

V súvislosti s riešením situácie v tepelnom hospodárstve primátor mesta počas uplynulého týždňa absolvoval viaceré stretnutia, ktorých výsledkom sú nasledujúce činnosti.....

aktualizácia: 05.08.2020 | počet zobrazení: 617

J. Ragan: Mestským poslancom a vedeniu mesta došla trpezlivosť

V pondelok 27. 7. 2020 sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou s jediným bodom rokovania – Informácia o tepelnom hospodárstve mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 27.07.2020 | počet zobrazení: 3232

Ján Ragan: Je neprípustné, aby naši občania boli rukojemníkmi vo vzťahu dvoch podnikateľských subjektov

tepelne hospodarstvoJedným z bodov rokovania posledného zastupiteľstva bola aj Informácia o aktuálnej situácii v tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou, ktorú predložil primátor mesta Ján Ragan.

aktualizácia: 18.07.2020 | počet zobrazení: 1150

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2020

Mesiac Zmesový odpad [t] Objemný odpad [t] Drobný stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Fakturácia [€] Predpis [€]
Január 344,18 164,285 0 19,85 8,48 16 9,3 0,1 0 77908,7 71250
Február 312,39 137,26 0 25,03 6,35 8,6 7,12 0,55 2,78 68562,8 71250
Marec 364,95 124,19 0 15,47 12,07 5 8,52 1,22 4,815 74802,97 71250
Apríl 384,18 152,38 0 56,06 3,68 14,1 16,92 0,025 2,87 79890,81 71250
Máj 372,38 174,91 0 86,18 8,7 1,2 16,7 0,07 0,99 83224,12 71250
Jún 418,95 121,36 0 85,28 15,3 16,52 13,68 0,18 7,571 77788,41 71250

Mesto od 01.04.2020 do 30.09.2020 za­bezpečilo týždenný vývoz plastov zo stojísk pri bytových domoch.

aktualizácia: 17.07.2020 | počet zobrazení: 325

Mesto Vranov nad Topľou postaví novú športovú halu

Mesto Vranov nad Topľou postaví novú športovú halu Nová športová hala, na výstavbu ktorej mesto získalo finančné prostriedky ako dotáciu vlády SR vo výške 1 750 000 eur, vyrastie v areáli pri Základnej škole Juh. O jej umiestnení, ako aj o predbežnom určení investičných nákladov na jej výstavbu, rozhodli poslanci na 16. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15. 7. 2020.

aktualizácia: 16.07.2020 | počet zobrazení: 832

Mesto svojim nájomníkom na preplatkoch vyplatí viac ako 101 000 eur

Oddelenie bytov a nebytových priestorov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, ktoré má v správe 505 bytov, v uplynulom období ukončilo vyúčtovanie služieb spojených s bývaním za rok 2019.

aktualizácia: 09.07.2020 | počet zobrazení: 209

Oznam - letné kúpalisko vo Vranove nad Topľou – aktualizácia

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva záujemcov o prevádzkovanie letného kúpaliska v letnej sezóne 2020, aby najneskôr do 15. júla 2020 prejavili svoj záujem, a to buď písomne alebo telefonicky, na oddelení mestského majetku MsÚ Vranov nad Topľou.

Zástupcovia  mesta Vranov nad Topľou a prevádzkovateľ sa na pracovnom stretnutí dohodli, že v prípade, ak bude mať záujem o prevádzkovanie kúpaliska iný subjekt, súčasný prevádzkovateľ letného kúpaliska dohodou ukončí zmluvný vzťah, poskytne však novému prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť a pomoc pri sprevádzkovaní letného kúpaliska.

aktualizácia: 08.07.2020 | počet zobrazení: 856

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Logo okuliare V zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ v aprobácii Matematika -Informatika, s nástupom 24.08.2020 na dobu určitú do 30.06.2021

Nahláška voľného pracovného miesta (PDF; 275,2 kB)

aktualizácia: 30.06.2020 | počet zobrazení: 798

Obchodná verejná súťaž - predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta. 

 • prenájom nebytového priestoru o výmere 323,89 v budove na Ulici M. R. Štefánika 875/200 vo Vranove nad Topľou (budova MsDK, bývalá reštaurácia Junior), s termínom predkladania ponúk do 17.7.2020 11.00h
 • prenájom nebytového priestoru o výmere 137,61 v bytovom dome s. č. 999 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou (bývala maloobchodná predajňa textilu, predtým predajňa hračiek), s termínom predkladania ponúk do 13.7.2020 11.00h

=============­========================­========================­========================­======

 • predaj motorových vozidiel Kia Cee´d 1.4 CVVT L, Škoda Felicia 1.3 LXi, ŠKODA LIAZ MTSP 25, s termínom predkladania ponúk – pribežne
 • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 22,50 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 41,70 m2 v budove s. č. 819 na Sídlisku lúčna vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • predaj budovy s.č. 819/7 (bývalé priestory Mestského bytového podniku, a.s.), s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • odpredaj chatky č. 1 NATAŠA s.č. 633 na parc. č. 494, pozemku parc.č. 494 zastavaná plocha o výmere 54 m2 a unimobunky so sociálnym zariadením bez pozemku, k.ú. Holčíkovce, s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • predaj nebytových priestorov – garáží, v bytových domoch s. č. 995 , s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,61 m2 v bytovom dome s. č. 60 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
 • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 79,90 m2 v bytovom dome s. č. 62/31 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
aktualizácia: 29.06.2020 | počet zobrazení: 108

Štátny archív Vás pozýva na výstavy

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou pripravilo vo svojich priestoroch dve výstavy.

aktualizácia: 01.06.2020 | počet zobrazení: 875

Články 1 - 10 / 26
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3284218
Počet návštev dnes: 638
fb