Zber a vývoz triedeného odpadu

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Pedersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2013 – 2020

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 6682,34 6655,42 7088,85 7092,81 7067,76 4691,06 4761,97 4672,83
Drobný stavebný odpad 33,37 28,92 22,16 15,67 0
Objemný odpad     2689,71 2750,67 1946,89
Separovaný odpad Bio odpad 84,71 98,12 166,38 259,08 391,14 727,15 738,27 728,79
Papier 146,51 122,16 105,8 115,11 104,39 91,43 120,39 132,40
Sklo 127,71 80,44 83,72 91,4 107,72 100,41 136,18 132,61
Plasty 100 120,24 115,44 122,63 99,37 114,52 130,1 139,17
Elektro odpad 11,8 12,65 21,33 9,61 26,63 33,07 39,52 18,26
Pneumatiky 8,74 22,65 62,06 56,02
Textil     46,4 56,3 62,4 71,68 83,25 84,17
Zberné suroviny (papier+kov)       2738,03 3790,07 4653,52 2780,38 2135,68
Kovy a VKM           0,29 2,03 5.8

Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2021

Mesiac Zmes. odpad [t] Objemný odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 315,92 81,12 0 25,87 3,91 9,94 6,2 12,11 0,04 0 73125,76 84417
Február 278,07 95,04 0 23,18 6,84 6,59 23,55 8,87 0,06 6,72 70594,35 84417
Marec 370,64 152,56 0 52,18 13,84 14,39 11,5 9,81 0,04 0 92305,01 84417
Apríl 371,4 166,72 16,28 112,99 7,81 23,98 7 10,77 0,14 9,4 95698,7 84417
Máj 371,39 150,21 0 134,74 6,79 16,86 5,5 12,74 0,45 1,24 91197,39 84417
Jún 381,33 127,14 0 115,97 6,52 11,01 22,71 9,66 0,15 10,89 88681,78 84417
Júl 391,66 143,72 0 86,2 11,32 11,74 12 10,96 0,07 1,43 93106,5 84417
August 411,87 136,35 20,85 74,68 15,07 4,4 28,39 16,1 0,1 2,3 92041,5 84417
September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Október 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2020
Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2020
aktualizácia: 15.09.2021 | počet zobrazení: 65 120
Počet návštev od 21.02.2008: 3808662
Počet návštev dnes: 810