Materské školy

« späť

aktualizácia: 16.02.2021 | počet zobrazení: 130 196

Súvisiace články:
Články 1 - 2 / 2

Termíny zápisu detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou na školský rok 2021/2022

Termíny zápisu detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou na školský rok 2021/2022 …

aktualizácia: 31.03.2021 | počet zobrazení: 330

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné (povinný posledný ročník v materskej škole). Zákonní zástupcovia detí, ktoré nenavštevovali materskú školu od 3. roku veku do 5. roku veku podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na zverejnenom tlačive: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (PDF; 198,4 kB)


Prosíme zákonných zástupcov, aby žiadosti podávali v materskej škole v obvode trvalého bydliska.

aktualizácia: 31.03.2021 | počet zobrazení: 483

Články 1 - 2 / 2

Počet návštev od 21.02.2008: 3869442
Počet návštev dnes: 1183