• ilustračný obrázok 1
  • ilustračný obrázok 2
  • ilustračný obrázok 3
  • ilustračný obrázok 4
  • ilustračný obrázok 5
  • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Zber objemového odpadu

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 27.10.2020 do 29.10.2020. Ob­čania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)

aktualizácia: 23.10.2020 | počet zobrazení: 368

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad Topľou

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad TopľouV súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov SR primátor mesta Ján Ragan dňa 23. 10. 2020 zvolal zasadnutie mestského krízového štábu.

aktualizácia: 23.10.2020 | počet zobrazení: 2650

Oznam o uzatvorení zberného dvora

Od 24.10.2020 do 01.11.2020 bude zberný dvor na Toplianskej ulici zatvorený.

aktualizácia: 23.10.2020 | počet zobrazení: 181

COVID-19: Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 1. mája 68

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou bude z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnanca materskej školy od piatka (23. 10. 2020) prerušená prevádzka Materskej školy na Sídlisku 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1459

Dištančné vzdelávanie na Základnej škole Lúčna

Riaditeľka ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy zverejneným MŠVVaŠ SR …

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1749

COVID-19: Otvorenie Materskej školy Kukučínova ulica

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou bude od zajtra, t. j. od stredy 21. 10. 2020, obnovená prevádzka Materskej školy Kukučínova 103. Otvorené budú všetky oddelenia tejto materskej školy.

aktualizácia: 20.10.2020 | počet zobrazení: 1330

Pozor! Výtlk na ceste 2020”

Na základe žiadosti mestu Vranov nad Topľou nadácia ČSOB poskytla finančné prostriedky vo výške 1000 eur na odstránenie výtlkov na miestnych komunikáciách.

aktualizácia: 16.10.2020 | počet zobrazení: 304

CEMED - poďakovanie

CEMED – poďakovanie
aktualizácia: 15.10.2020 | počet zobrazení: 515

Covid-19: Prerušenie prevádzky Centra voľného času vo Vranove nad Topľou

Covid-19: Prerušenie prevádzky centier voľného časuMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto .....

aktualizácia: 15.10.2020 | počet zobrazení: 142

Deň bielej palice

Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí, je ich pomôckou pre bezpečný pohyb, takže ju možno považovať za predlženú ruku nevidiaceho na zisťovanie prekážok, štruktúr, kvality povrchu, po ktorom nevidiaci kráča. Používanie bielej palice v doprave pomáha zvyšovať bezpečnosť samotného človeka so zrakovým postihnutím aj z dôvodu, že biela palica plní svojou farbou signalizačnú funkciu.

aktualizácia: 14.10.2020 | počet zobrazení: 607


Počet návštev od 21.02.2008: 3415817
Počet návštev dnes: 130
fb