Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...
Články 1 - 10 / 799

VIDEO: VAKCINAČNÉ CENTRUM UŽ AJ V NAŠOM MESTE

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Združením miest a obcí vranovského regiónu v sobotu 20. novembra otvorili vakcinačné centrum v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou.

Video nájdete tu: https://youtu.be/YxF86KIgIfc

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 2 156

Prerušenie prevádzky materských škol v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou rozhodol o prerušení prevádzky materských škôl, a to od pondelka 29. novembra.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 1 042

Obnova prevádzky materských škôl a prezenčné vyučovanie na 1. stupni základných škôl

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou mesto Vranov nad Topľou od utorka 7. decembra 2021 obnovuje prevádzku materských škôl a zároveň obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základných škôl vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 1 023

Rozpočet mesta na rok 2022 prvýkrát prekročí hranicu 30 miliónov eur

Rozpočet mesta na rok 2022 poslanci mestského zastupiteľstva schválili ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676 000 eur. Je o zhruba 1,8 milióna eur vyšší ako rozpočet na rok 2021 a po prvýkrát prekročil hranicu 30 miliónov eur. Najväčšiu časť príjmov, 38,2 %, stále predstavujú daňové príjmy, nedaňové príjmy predstavujú 9,9 % príjmov, transfery sa podieľajú na príjmoch 37,7 percentami.

Video z tlačovej besedy nájdete tu: https://youtu.be/ffp7BAP1-Tk

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 297

Video: OPRAVA PEŠÍCH, CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Začiatkom septembra mesto Vranov nad Topľou začalo s celkovou opravou cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na svojom území.

Video nájdete tu: https://youtu.be/tp_qEm_G22s

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 214

Poslanci zvolili hlavného kontrolóra mesta

Vo štvrtok 25. novembra poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí zvolili za hlavného kontrolóra mesta ......

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 2 047

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Kukučínovej ulici

Mesto Vranov nad Topľou v novembri minulého roka začalo realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 567

V prvom čítaní rozpočtu je aj bezplatná verejná doprava

V prvom čítaní rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 je zahrnuté navýšenie dotácie na mestskú verejnú dopravu, a to o 27 000 eur. V prípade, ak poslanci toto navýšenie schvália, bude verejná doprava pre obyvateľov mesta bezplatná.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 826

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola Juh

So znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy Juh mesto Vranov nad Topľou začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy. Súčasťou výmeny okien bolo aj osadenie žalúzií. Do výmeny okien mesto z vlastných prostriedkov preinvestovalo približne 98 000 eur.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 435

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Domašskej ulici

V tejto jednotriednej materskej škole mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo rozšírenie kapacity školy o jednu triedu. V rámci rozšírenia bola zrealizovaná výmena podláh v oboch triedach materskej školy a vo výdajni jedla. Zároveň vo výdajni jedla boli odstránené staré a osadené nové kachličky a nábytok.

aktualizácia: 13.12.2021 | počet zobrazení: 321

Články 1 - 10 / 799

Počet návštev od 21.02.2008: 3915315
Počet návštev dnes: 192