• ilustračný obrázok 1
  • ilustračný obrázok 2
  • ilustračný obrázok 3
  • ilustračný obrázok 4
  • ilustračný obrázok 5
  • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad Topľou

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad TopľouV súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov SR primátor mesta Ján Ragan dňa 23. 10. 2020 zvolal zasadnutie mestského krízového štábu.

aktualizácia: 23.10.2020 | počet zobrazení: 2649

Oznam o uzatvorení zberného dvora

Od 24.10.2020 do 01.11.2020 bude zberný dvor na Toplianskej ulici zatvorený.

aktualizácia: 23.10.2020 | počet zobrazení: 180

COVID-19: Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 1. mája 68

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou bude z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnanca materskej školy od piatka (23. 10. 2020) prerušená prevádzka Materskej školy na Sídlisku 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1457

Dištančné vzdelávanie na Základnej škole Lúčna

Riaditeľka ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy zverejneným MŠVVaŠ SR …

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1747

COVID-19: Otvorenie Materskej školy Kukučínova ulica

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou bude od zajtra, t. j. od stredy 21. 10. 2020, obnovená prevádzka Materskej školy Kukučínova 103. Otvorené budú všetky oddelenia tejto materskej školy.

aktualizácia: 20.10.2020 | počet zobrazení: 1328

Pozor! Výtlk na ceste 2020”

Na základe žiadosti mestu Vranov nad Topľou nadácia ČSOB poskytla finančné prostriedky vo výške 1000 eur na odstránenie výtlkov na miestnych komunikáciách.

aktualizácia: 16.10.2020 | počet zobrazení: 303

CEMED - poďakovanie

CEMED – poďakovanie
aktualizácia: 15.10.2020 | počet zobrazení: 515

Covid-19: Prerušenie prevádzky Centra voľného času vo Vranove nad Topľou

Covid-19: Prerušenie prevádzky centier voľného časuMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto .....

aktualizácia: 15.10.2020 | počet zobrazení: 142

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2020

Mesiac Zmesový odpad [t] Objemný odpad [t] Drobný stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Fakturácia [€] Predpis [€]
Január 344,18 164,285 0 19,85 8,48 16 9,3 0,1 0 77908,7 71250
Február 312,39 137,26 0 25,03 6,35 8,6 7,12 0,55 2,78 68562,8 71250
Marec 364,95 124,19 0 15,47 12,07 5 8,52 1,22 4,815 74802,97 71250
Apríl 384,18 152,38 0 56,06 3,68 14,1 16,92 0,025 2,87 79890,81 71250
Máj 372,38 174,91 0 86,18 8,7 1,2 16,7 0,07 0,99 83224,12 71250
Jún 418,95 121,36 0 85,28 15,3 16,52 13,68 0,18 7,571 77788,41 71250
Júl 443,15 210,15 0 88,09 13,64 3 19,5 0,35 1,34 90074,44 71250
August 411,1 196,21 0 95,57 7,68 8,9 11,92 0,08 2,53 84102,39 71250
September 437,82 156,37 0 77,23 13,82 20 5,1 0,41 8,049 82077,39 71250

Mesto od 01.04.2020 do 30.09.2020 za­bezpečilo týždenný vývoz plastov zo stojísk pri bytových domoch.

aktualizácia: 14.10.2020 | počet zobrazení: 588

Deň bielej palice

Biela palica je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí, je ich pomôckou pre bezpečný pohyb, takže ju možno považovať za predlženú ruku nevidiaceho na zisťovanie prekážok, štruktúr, kvality povrchu, po ktorom nevidiaci kráča. Používanie bielej palice v doprave pomáha zvyšovať bezpečnosť samotného človeka so zrakovým postihnutím aj z dôvodu, že biela palica plní svojou farbou signalizačnú funkciu.

aktualizácia: 14.10.2020 | počet zobrazení: 606


Počet návštev od 21.02.2008: 3415204
Počet návštev dnes: 780
fb