Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Na JUHU vo Vranove nad Topľou pribudne nová zastávka

V miestnej časti JUH vo Vranove nad Topľou bude vybudovaná nová železničná zastávka. Na slávnostnom akte položenia základného kameňa odhalili polohu zastávky predseda NR SR Boris Kollár, štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť, zástupcovia ŽSR a mesta Vranov nad Topľou. Požiadavka o premiestnení zastávky resp. vybudovaní novej v miestnej časti JUH vznikla od občanov Vranova v roku 2019.

aktualizácia: 13.05.2022 | počet zobrazení: 1 125

Milé naše mamy, mamky, mamičky, ale aj babky, starké, či babičky!

PrimátorLáska má veľa podôb, no najväčšia láska je nepochybne tá materinská. V mene tejto lásky sa Vám dnes chcem prihovoriť.

aktualizácia: 08.05.2022 | počet zobrazení: 92

Jarná údržba zelene v meste Vranov nad Topľou

S príchodom slnečného počasia zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Po ukončení zimnej pohotovosti, ktorá končí 15. marca, začali so strojovým a ručným čistením mestských cestných a peších komunikácií, z ktorých odstraňovali inertný materiál.

Video nájdete tuhttps://youtu.be/QSKZxgOwoPE

aktualizácia: 06.05.2022 | počet zobrazení: 84

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Základnej školy, Juh 1054, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2022.

riaditeľa Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2022.

riaditeľa Materskej školy Domašská ulica 604, 093 03 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2022.

 

aktualizácia: 02.05.2022 | počet zobrazení: 121

Mesto ukončuje pasportizáciu nádob na komunálny odpad

V mesiacoch marec a apríl Oddelenie životného prostredia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou vykonávalo pasportizáciu nádob pri rodinných domoch. Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vranov nad Topľou č.179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou §13 odst. 6 písmeno c) pri rodinných domoch sú zabezpečené správcom poplatku spravidla zberné nádoby o objeme 120 l.

aktualizácia: 29.04.2022 | počet zobrazení: 204

Mesto začalo s doručovaním rozhodnutí k TKO

V týchto dňoch začalo mesto Vranov nad Topľou distribúciu rozhodnutí, ktorými mesto ako správca miestnych daní a poplatkov vyrubilo občanom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. Roznáška rozhodnutí bude trvať do 15. mája 2022.

aktualizácia: 29.04.2022 | počet zobrazení: 124

Zber objemového odpadu

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 26.4.2022 do 28.4.2022. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Uvedený odpad je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00h daného dňa, inak nie je zaručené, že bude vyvezený! Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)

aktualizácia: 25.04.2022 | počet zobrazení: 340

Štatistické údaje dopravy zdarma na území mesta Vranov nad Topľou za mesiac marec 2022

Z údajov, ktoré poskytol dopravca SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou mestu Vranov nad Topľou, v mesiaci marec 2022 bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených 18 325 cestujúcich.

aktualizácia: 25.04.2022 | počet zobrazení: 240

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

Termíny zápisuŠKOLA TERMÍN ČAS
Materská škola Kukučínova ulica 103 02. 05 – 04. 05. 2022 9.00–11.30 hod
Materská škola Okulka 21 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod
Materská škola Ulica 1.mája 1227 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod
Materská škola Dlhá ulica 559 02.05. – 04.05.2022 8.00 –11.00 hod
Materská škola Sídlisko 1.mája 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod.
Materská škola Domašská ulica 604 04.05 – 06.05.2022 10.30 – 16.00 hod.
Materská škola Juh 1051 02.05. – 06.05.2022 8.00 – 10.30 hod.
Materská škola Vajanského ulica 641 02.05 – 04.05.2022 10.30 –12.30 hod.


Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, dovŕši do 31.8.2022 päť rokov a dieťa zo spádovej materskej školy VZN 187/2021.

aktualizácia: 07.04.2022 | počet zobrazení: 159

Oznam okresného riaditeľstva HaZZ

Logo – HaZz Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

aktualizácia: 05.04.2022 | počet zobrazení: 125

Počet návštev od 21.02.2008: 4018784
Počet návštev dnes: 692

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie