• ilustračný obrázok 1
 • ilustračný obrázok 2
 • ilustračný obrázok 3
 • ilustračný obrázok 4
 • ilustračný obrázok 5
 • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

SAD Humenné informuje

SAD Humenné1 VÁŽENÍ CESTUJÚCI !


Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR, na základe rozhodnutia VÚC, PSK, bude Prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 až do odvolania, vedená počas pracovných dní ako v SOBOTU.

aktualizácia: 23.03.2020 | počet zobrazení: 745

Mesto začalo s roznosom ochranných rúšok do domácností

Od dnešného dňa (23.3.2020) mesto Vranov nad Topľou začalo s distribúciou ochranných rúšok do každej z približne 7 000 domácností mesta. Ich doručovanie bude priebežné, trvať bude pravdepodobne počas celého týždňa. Do každej domácnosti (schránky) bude doručené jedno takého rúško.

aktualizácia: 23.03.2020 | počet zobrazení: 5372

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

envipak – covid 19 Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.

aktualizácia: 20.03.2020 | počet zobrazení: 181

Vranovská nemocnica zriadila samostatné koronavírus pracovisko, pri vstupe do budovy pacientom meria teplotu

Vranovská nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Verejnosť môže do budovy nemocnice vstupovať len s rúškom, či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Pri vstupoch do nemocnice (urgentný príjem, interný pavilón, poliklinika) zdravotníci pacientom bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky (napríklad kašeľ, cestovateľskú anamnézu, kontakt s infikovanou osobou).

aktualizácia: 19.03.2020 | počet zobrazení: 477

Možnosti dištančného vzdelávania

Možnosti dištančného vzdelávania Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. S cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva.

aktualizácia: 19.03.2020 | počet zobrazení: 240

Aktualizované: Prijaté opatrenia mesta v súvislosti s COVID - 19 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Logo okuliareV súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 Krízový štáb mesta Vranov nad Topľou dňa 13. 3. 2020 prijal tieto opatrenia:

 

 • Marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady je zrušené.
 • Naďalej platí zrušenie všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
 • V Zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou je zákaz návštev a odporúčaný obmedzený pohyb pre klientov mimo zariadenia.
 • Mestský úrad vo Vranove nad Topľou (MsÚ) od pondelka 16. marca 2020 ruší stránkové hodiny, všetky oddelenia MsÚ budú pre verejnosť uzavreté. Občania môžu oddelenia úradu kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 057/442 25 51 – 3, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu mesto@vranov.sk. Pre komunikáciu s úradom môžu využívať aj schránku, ktorá je vyčlenená pri vstupných dverách do budovy Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Zároveň v priestore zádveria MsÚ bude umiestnený stojan s všetkými potrebnými tlačivami.
 • Úradné overovanie podpisov sa v kancelárii prvého kontaktu vykonávať nebude.
 • Zrušené sú služby pokladnice, platby odporúčame vykonávať elektronicky.
 • Matričný úrad ruší stránkové hodiny od 13. 3. 2020. V prípade potreby služieb matričného úradu občania môžu kontaktovať Matričný úrad telefonicky na tel. čísle 0915 901 953 a­lebo elektronicky prostredníctvom e-mailu matrika@vranov.sk.
 • V rámci prijatých opatrení platí obmedzenie pri organizovaní sobášov a pohrebov. Tie sa môžu vykonávať iba v úzkom kruhu blízkych, a to v maximálnom počte 10 ľudí.
 • Všetky ostatné inštitúcie a zariadenia sú uzavreté (denné centrá, MsDK, komunitné centrum ..).
 • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu mesto Vranov nad Topľou od pondelka 16. 3. 2020 uzatvára všetky školy a školské zariadenia, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na 14 dní.
 • Žiadame rodičov aby svoje deti nepúšťali na verejné detské ihriská a športoviská.
 • Mestská polícia vo zvýšenej miere bude kontrolovať dodržiavanie opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom a Ústredným štábom mesta Vranov nad Topľou.

Zároveň upozorňujeme, že Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 12. 3. 2020 prijal nasledujúce opatrenia:


 • uzatvorenie sociálnych, kultúrnych a športových zariadení, barov, bowlingu, herní, voľnočasových zariadení (kaviarne, pivárne, vinárne, cukrárne, bistrá, pohostinské zariadenia, zariadenia rýchleho občerstvenia a iné), detských centier, detských kútikov, fitness centier, posilňovní, lyžiarskych stredísk, wellness centier, aquaparkov a zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb), otvorené môžu byť reštaurácie a stánky rýchlym občerstvením, a to v čase od 6.00 h do 20.00 h, 
 • uzatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (Bratislava, Košiceh a Poprad), 
 • zavedenie kontrol na hraničných priechodoch, otvorené budú len veľké hraničné priechody,
 • pozastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania,
 • vlaková a autobusová doprava bude premávať v prázdninovom režime,
 • povinná karanténa bude pre každého, kto pricestuje na Slovensko z rizikovej oblasti,
 • obmedzenie prevádzky obchodných centier, možnosť zakúpenia len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzené úradné hodiny na štátnych úradoch na 3 hodiny denne


Mesto Vranov nad Topľou žiada obyvateľov o dodržiavanie základných hygienických návykov, najmä o dôkladné umývanie rúk, ktorým môžu zabrániť šíreniu COVID-19 a ďalších respiračných ochorení. Zároveň ich žiada aby obmedzili návštevy v rodinách a známych a aby dodržiavali opatrenia vydané Ústredným krízovým štábom a Krízovým štábom mesta Vranov nad Topľou. 

Mesto Vranov nad Topľou vopred ďakuje občanom za rešpektovanie a dôkladné dodržiavanie týchto nariadených preventívnych opatrení.


Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám odpovedia na telefónnych linkách:

RÚVZ Vranov nad Topľou: +421 911 393 279 a +421 915 783 454
RÚVZ Prešov: +421 911 908 823
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava: 0917 222 682
Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe:

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia (PDF; 3,7 MB)
Verejná vyhláška_rozhod­nutie_izolácia v domácom prostredí (PDF; 2,7 MB)
Verejná vyhláška_rozhod­nutie_zákaz hromadných podujatí (PDF; 1,6 MB)
Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 (1) (PDF; 229,5 kB)

aktualizácia: 15.03.2020 | počet zobrazení: 6137

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a  návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020)

Košická arcidiecéza Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu…

aktualizácia: 13.03.2020 | počet zobrazení: 393

Od dnešného dňa je na celom území Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia

Logo okuliareV súvislosti s rizikom šírenia respiračného ochorenia COVID-19 na celom území Slovenska od štvrtka 12. 3. 2020 od 6.00 h platí mimoriadna situácia.

„Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR,“ píše sa v predkladacej správe schváleného materiálu.

Viac informácií nájdete tu: /…nu-situaciu/

aktualizácia: 12.03.2020 | počet zobrazení: 673

Anketa Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Vranov nad Topľou za rok 2019

jubilejny rok Mesto Vranov nad Topľou a Komisia mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou vyhlasuje tradičnú anketu Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Vranov nad Topľou v kategóriách – žiak – žiačka, dorastenec – dorastenky, dospelí a kolektív za rok 2019. Cieľom ankety je aj spoločensky oceniť a povzbudiť športovcov, ktorí svojou športovou činnosťou reprezentujú svoje kluby a mesto Vranov nad Topľou v krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

aktualizácia: 09.03.2020 | počet zobrazení: 66


Počet návštev od 21.02.2008: 3176533
Počet návštev dnes: 412
fb