Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - nové hracie prvky v materských školách

Počas prázdnin boli v jednotlivých materských školách osadené nové hracie prvky. V Materskej škole Okulka bola osadená svahová šmýkačka s prekážkami, na ktorú škola získala dotáciu od Nadácie SPP, a to vo výške 600 eur. Do zakúpenia mesto preinvestovalo ďalších 1500 eur.

aktualizácia: 12.11.2021 | počet zobrazení: 212

Prerušenie prevádzky Materskej školy na Dlhej ulici

Mesto Vranov nad Topľou, ako zriaďovateľ Materskej školy na Dlhej ulici 559, oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u detí, sa prerušuje prevádzka tejto školy, a to v období od 15.11.2021 do 19.11.2021. Pre­vádzka bude obnovená 22.11.2021.

aktualizácia: 12.11.2021 | počet zobrazení: 109

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Domašskej ulici

V tejto jednotriednej materskej škole mesto Vranov nad Topľou zrealizovalo rozšírenie kapacity školy o jednu triedu. V rámci rozšírenia bola zrealizovaná výmena podláh v oboch triedach materskej školy a vo výdajni jedla. Zároveň vo výdajni jedla boli odstránené staré a osadené nové kachličky a nábytok.

aktualizácia: 11.11.2021 | počet zobrazení: 197

Oznam o zrušení zimného jarmoku

Z dôvodu protiepidemických opatrení sa XXVI. Zimný jarmok v dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa neuskutoční.

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 1 435

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola Juh

So znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy Juh mesto Vranov nad Topľou začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy. Súčasťou výmeny okien bolo aj osadenie žalúzií. Do výmeny okien mesto z vlastných prostriedkov preinvestovalo približne 98 000 eur.

aktualizácia: 09.11.2021 | počet zobrazení: 267

Úprava úradných hodín Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie s účinnosťou od 8. novembra 2021 Mestský úrad vo Vranove nad Topľou upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 8.00 h do 14.30 h, kancelária 1. kontaktu a pokladnica od 8.00 h do 15.00 h.

aktualizácia: 08.11.2021 | počet zobrazení: 1 657

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Kukučínovej ulici

Mesto Vranov nad Topľou v novembri minulého roka začalo realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.

aktualizácia: 08.11.2021 | počet zobrazení: 388

Prerušenie prevádzky Materskej školy na Domašskej ulici

Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ Materskej školy, Domašská ulica 604, Vranove nad Topľou oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia detí na respiračné choroby sa prevádzka na škole prerušuje v čase od 09.11.2021 do 15.11.2021.

aktualizácia: 08.11.2021 | počet zobrazení: 256

V prvom čítaní rozpočtu je aj bezplatná verejná doprava

V prvom čítaní rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 je zahrnuté navýšenie dotácie na mestskú verejnú dopravu, a to o 27 000 eur. V prípade, ak poslanci toto navýšenie schvália, bude verejná doprava pre obyvateľov mesta bezplatná.

aktualizácia: 03.11.2021 | počet zobrazení: 694

Výberové konanie

Logo okuliare Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou uznesením č. 191/2021 zo dňa 30.09.2021

vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra mesta Vranov nad Topľou

začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 27.11.2021

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na:

Riaditeľ Materskej školy Okulka, Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 01. januára 2022.

 

aktualizácia: 27.10.2021 | počet zobrazení: 307

Počet návštev od 21.02.2008: 3869445
Počet návštev dnes: 1186