• ilustračný obrázok 1
  • ilustračný obrázok 2
  • ilustračný obrázok 3
  • ilustračný obrázok 4
  • ilustračný obrázok 5
  • ilustračný obrázok 6

750. výročie

V roku 2020 oslavujeme
750. výročie
prvej písomnej zmienky
o meste Vranov nad Topľou. viac…


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Články 1 - 10 / 53
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 Ďalšia strana Posledná strana

Žiaci I. stupňa Základnej školy Juh prechádzajú na dištančné vzdelávanie - aktualizácia

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou sa karanténa žiakov 1. stupňa a zamestnancov Základnej školy Juh predlžuje do 30.11. 2020. Nástup žiakov je naplánovaný na 1. 12. 2020.

aktualizácia: 26.11.2020 | počet zobrazení: 2261

Poslanci prijali nové VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Vranov nad Topľou

Na základe podnetov a veľkého počtu sťažností od občanov mesta Vranov nad Topľou súvisiacich s množstvom herní, nachádzajúcich sa na území nášho mesta a s tým spojené rušenie nočného pokoja, bolo na dnešnom rokovaní (26. 11. 2020) mestského zastupiteľstva schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 26.11.2020 | počet zobrazení: 274

Dištančné vzdelávanie žiakov I. stupňa - Základná škola Kukučínova

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou vzdelávanie žiakov I. stupňa Základnej školy Kukučínova vo Vranove nad Topľou prechádza od piatka 27. 11. 2020 na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu pozitívneho testu zamestnanca školy. Predpokladaný nástup žiakov 1. stupňa je naplánovaný na 7. 12. 2020.

aktualizácia: 26.11.2020 | počet zobrazení: 482

Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Sídlisko II 1336

ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR

p r e c h á d z a

od 25. 11. 2020 do 4. 12. 2020 na 1. stupni ZŠ na dištančné vzdelávanie z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy.

aktualizácia: 25.11.2020 | počet zobrazení: 58

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2020

Mesiac Zmesový odpad [t] Objemný odpad [t] Drobný stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Fakturácia [€] Predpis [€]
Január 344,18 164,285 0 19,85 8,48 16 9,3 0,1 0 77908,7 71250
Február 312,39 137,26 0 25,03 6,35 8,6 7,12 0,55 2,78 68562,8 71250
Marec 364,95 124,19 0 15,47 12,07 5 8,52 1,22 4,815 74802,97 71250
Apríl 384,18 152,38 0 56,06 3,68 14,1 16,92 0,025 2,87 79890,81 71250
Máj 372,38 174,91 0 86,18 8,7 1,2 16,7 0,07 0,99 83224,12 71250
Jún 418,95 121,36 0 85,28 15,3 16,52 13,68 0,18 7,571 77788,41 71250
Júl 443,15 210,15 0 88,09 13,64 3 19,5 0,35 1,34 90074,44 71250
August 411,1 196,21 0 95,57 7,68 8,9 11,92 0,08 2,53 84102,39 71250
September 437,82 156,37 0 77,23 13,82 20 5,1 0,41 8,049 82077,39 71250
Október 426,86 138,09 0 61,31 7,95 6,54 9,62 0,05 3,55 79136,12 71250

Mesto od 01.04.2020 do 30.09.2020 za­bezpečilo týždenný vývoz plastov zo stojísk pri bytových domoch.

aktualizácia: 24.11.2020 | počet zobrazení: 622

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Logo okuliare V zmysle § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informujeme o voľnom pracovnom mieste:

Školský psychológ

s nástupom od 01.12.2020 na dobu určitú do 31.08.2022.


Nahláška voľného pracovného miesta (PDF; 286,4 kB)

aktualizácia: 20.11.2020 | počet zobrazení: 105

Antigénové testovacie miesto aj v meste Vranov nad Topľou

Antigénové testovacie miesto je aj v meste Vranov nad TopľouNemocnica vo Vranove nad Topľou aktuálne ponúka testovanie antigénovými testami v pracovných dňoch od 12.00 h do 16.00 h.

aktualizácia: 20.11.2020 | počet zobrazení: 2550

2. kolo plošného testovania v meste Vranov nad Topľou

2. kolo plošného testovania v meste Vranov nad TopľouUplynulý víkend sa v 45 okresoch Slovenska konalo 2. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Podľa oficiálnych informácií v 17 odberných miestach v meste Vranov nad Topľou bolo celkovo otestovaných 10 484 obyvateľov, z ktorých malo 62 test s pozitívnym výsledkom.

aktualizácia: 09.11.2020 | počet zobrazení: 5008

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021

Logo – scitanie2021 Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

aktualizácia: 05.11.2020 | počet zobrazení: 225

Mestský úrad vo Vranove nad Topľou je čiastočne otvorený pre verejnosť

Mestský úrad vo  Vranove nad Topľou je od 2.11.2020 opäť čiastočne otvorený pre verejnosť. Vstup bude umožnený iba občanom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

aktualizácia: 02.11.2020 | počet zobrazení: 222

Články 1 - 10 / 53
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3421090
Počet návštev dnes: 444
fb