« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

1819/2020/ŽP 09.09.2020 09.09.2020 7 dní COOP JEDNOTA, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Čemerné.
1849/2020/ŽP 16.09.2020 16.09.2020 7 dní Obec Holčíkovce, Holčíkovce 40, Holčíkovce – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Holčíkovce.

« späť

aktualizácia: 17.09.2020 | počet zobrazení: 20157

Počet návštev od 21.02.2008: 3336894
Počet návštev dnes: 135
fb