« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet

675/2018/ŽP | 01.03.2018 | 01.03.2018| 7 dní | Slivka Vladimír, Okulka Q/10, Vranov n. T. – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov n.T.

« späť

aktualizácia: 01.03.2018 | počet zobrazení: 17423

Počet návštev od 21.02.2008: 2566446
Počet návštev dnes: 11
fb