Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. životného prostredia, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

2335/2021/ŽP 26.11.2021 26.11.2021 7 dní Anton Ajben a Mgr. Katarína Ajbenová, Ružová 1158/23A, Vranov nad Topľou – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.
2367/2021/ŽP 02.12.2021 02.12.2021 7 dní PRINTON s r.o., Školská 668, Vranov n.T. – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.
2368/2021/ŽP 02.12.2021 02.12.2021 7 dní Kollárová Viera, Juh 1048, Vranov n.T. – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 02.12.2021 | počet zobrazení: 21 875
Počet návštev od 21.02.2008: 3874216
Počet návštev dnes: 595