« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet

3276/2017/ŽP | 16.11.2017 | 16.11.2017| 7 dní | Obec Holčíkovce, 09405 Holčíkovce 40 – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Holčíkovce.

3296/2017/ŽP | 23.11.2017 | 23.11.2017| 7 dní | Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173 09414 Dlhé Klčovo – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Dlhé Klčovo.

« späť

aktualizácia: 23.11.2017 | počet zobrazení: 17152

Počet návštev od 21.02.2008: 2504193
Počet návštev dnes: 60
fb