« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konania Dátum zač. konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti do Predmet
3582/2018/ŽP 14.11.2018 14.11.2018 7 dní **Obec Nižný Hrušov, Námestie Jána Pavla II 520, Nižný Hrušov ** – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Nižný Hrušov.

« späť

aktualizácia: 14.11.2018 | počet zobrazení: 18292

Počet návštev od 21.02.2008: 2791967
Počet návštev dnes: 325
fb