Životné prostredie

« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. životného prostredia, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

1044/2022/ŽP 29.04.2022 29.04.2022 7 dní Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou v zastúpení Ing. arch. Róbert Lajčiak, Kudlovská 289/53, Humenné – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.

1061/2022/ŽP | 04.05.2022 | 04.05.2022| 7 dní | ** EKOSPOL VRANOV s r.o., Budovateľská 2563, Vranov nad Topľou** – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcele v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 04.05.2022 | počet zobrazení: 22 416
Počet návštev od 21.02.2008: 4019554
Počet návštev dnes: 639

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie