« späť
Úradná tabuľa » Životné prostredie

Životné prostredie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad, ref. výstavby, dopravy a ŽP, Dr. C . Daxnera 87/1 , 09316 Vranov n.T. alebo elektronicky na adresu marcel.kopco@vranov.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

1421/2019/ŽP 07.06.2019 07.06.2019 7 dní UNIMONT-VMS, s.r.o., M. R. Štefánika 2630/214, Vranov nad Topľou – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom drevín na parcelách v k.ú. Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 07.06.2019 | počet zobrazení: 18899

Počet návštev od 21.02.2008: 2929656
Počet návštev dnes: 70
fb