« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2019 » Petícia proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“

Petícia proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s., Vranov nad Topľou v priemyselnom parku Ferovo Vranov nad Topľou.
  • Text:

Vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou tohto zámeru, ako aj s akýmkoľvek zhromažďovaním a spracovaním nebezpečného odpadu v blízkosti obytnej zástavby – osobitne jaslí, materskej a základných škôl. Obávame sa Vážnych následkov na životné prostredie – znečistenie ovzdušia, pôdy, podzemných vôd, hluku ako aj následkov na zdravie obyvateľstva.

Žiadame, aby sa zastavil resp. aby Ministerstvo životného prostredia SR neodporúčalo proces schvaľovania prevádzky zariadenia „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, navrhovateľa IRON RECYCLING, a.s. Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 20
  • Dátum doručenia petície: 28.08.2019
  • Dátum vybavenia petície: 12.09.2019
  • Spôsob vybavenia: odložená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

Dňa 28.08.2019 bola Mestu Vranov nad Topľou, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou, doručená Petícia proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“ navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s., (ďalej len „petícia“).

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad Vranov n/T, podľa § 5, ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok vybavenia petície.

Na základe žiadosti predsedu Petičného výboru(osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy RNDr. Gabriela Bradovková), ktorý požiadal o odloženie z dôvodu, že zber podpisov doposiaľ stále prebieha, sa petícia odkladá.

« späť

aktualizácia: 24.09.2019 | počet zobrazení: 151

Počet návštev od 21.02.2008: 3224997
Počet návštev dnes: 755
fb