« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2019 » Petícia obyvateľov bytových jednotiek na Cintorínskej ulici, Vranov nad Topľou proti navýšeniu nájomného

Petícia obyvateľov bytových jednotiek na Cintorínskej ulici, Vranov nad Topľou proti navýšeniu nájomného

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia obyvateľov bytových jednotiek 349/39, 350/41, 797/45, 833/92, 1086/61, 1087/65, 1088/77, 1089/105 na Cintorínskej ulici, Vranov nad Topľou proti navýšeniu nájomného
  • Text:

My dole podpísaní obyvatelia bytových domov žiadame Mesto Vranov nad Topľou, aby zabránilo navýšeniu nájomného v horeuvedených bytových jednotkách na Cintorínskej ulici vo Vranove nad Topľou.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 90
  • Dátum doručenia petície: 25.03.2019
  • Dátum vybavenia petície: 23.04.2019
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

Dňa 25.03.2019 bola Mestu Vranov nad Topľou, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou, doručená „Petícia obyvateľov bytových jednotiek 349/39, 350/41, 797/45, 833/92, 1086/61, 1087/65, 1088/77, 1089/105 na Cintorínskej ulici, Vranov nad Topľou proti navýšeniu nájomného. “ (ďalej len „petícia“).

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad Vranov n/T, podľa § 5, ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok vybavenia petície.

Poradný výbor pre vybavovanie petícií prerokoval petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku a vyhodnotil podanú petíciu ako opodstatnenú.

Vo svojom stanovisku následne odporučil primátorovi Mesta Vranov nad Topľou

  1. vykonať kontrolu investícií do majetku mesta spravovaného spoločnosťou ZAK s.r.o.
  2. skontrolovať výkon prác realizovaných správcom – ZAK s.r.o. na základe zaúčtovaných faktúr
  3. za účasti výboru mestskej časti Čemerné a príslušných zamestnancov mesta Vranov nad Topľou zrealizovať stretnutie s obyvateľmi bytových domov a sociálnych bytov za účelom individuálnej konzultácie v termíne 13.05.2019 o 16­.00 hod. v centre OZ Európa.

Vzhľadom k vyššie uvedenému je pre prijatie prípadných opatrení potrebné získať výsledky z vykonaných kontrol a spoločného stretnutia obyvateľov ul. Cintorínska, predstaviteľov MsČ Čemerné a zástupcov Mesta Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 25.04.2019 | počet zobrazení: 217

Počet návštev od 21.02.2008: 3141403
Počet návštev dnes: 661
fb