« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2017 » Petícia proti návrhu dopravného riešenia a to zjednosmernenia komunikácie na Ulici M. Benku vo Vranov nad Topľou

Petícia proti návrhu dopravného riešenia a to zjednosmernenia komunikácie na Ulici M. Benku vo Vranov nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia proti návrhu dopravného riešenia a to zjednosmernenia komunikácie na Ulici M. Benku vo Vranov nad Topľou.
  • Text:

My obyvatelia Ulice M. Benku zásadne nesúhlasíme a odmietame zmenu riešenia doterajšej komunikácie na našej ulici. Navrhovaný vjazd do ulice je neprekonateľný z dôvodu veľkého stúpania a taktiež z úplnej nemožnosti príjazdu v zime, tiež príjazdu smetiarskych vozov, nákladnej dopravy, záchrannej služby a pod.. Odmietame takéto praktiky a navrhujeme ponechanie prejazdu Ulicou M. Benku v pôvodnom stave, ako tomu bolo posledných takmer 33 rokov.

  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 23
  • Dátum doručenia petície: 03.10.2017
  • Dátum vybavenia petície: 17.10.2017
  • Spôsob vybavenia: prešetrená – opodstatnená

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 28.09.2017, ktorá sa týka nesúhlasu a odmietania návrhu dopravného riešenia, a to zjednosmernenia komunikácie na Ulici M. Benku vo Vranove nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 10.10.2017 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku. Po preskúmaní písomného podania poradný výbor odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby mesto postupovalo v súlade so záverom z pracovného stretnutia konaného dňa 10.10.2017 na Ul. M. Benku vo Vranove nad Topľou.

Po preskúmaní Vášho podania s prihliadnutím na stanovisko poradného výboru pre vybavovanie petícií uvádzame nasledovné: Mesto ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie ponecháva na Ul. M. Benku vo Vranove nad Topľou doterajší stav – obojsmernú prevádzku.

« späť

aktualizácia: 17.10.2017 | počet zobrazení: 387

Počet návštev od 21.02.2008: 3139503
Počet návštev dnes: 258
fb