Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 16.02.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 9°C / v noci -1°C

« späť
Úradná tabuľa » Oznámenia výsledkov vybavenia petícií » 2016 » Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

  • Vybavovateľ petície: Mesto Vranov nad Topľou
  • Názov: Petícia za opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
  • Text: Výbor rodičovského združenia pri MŠ Kukučínova 103 Vranov nad Topľou, predkladá túto petíciu príslušnému orgánu mestskej správy kompetentnému konať v danej veci. V petícii podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadajú o schválenie a následnú bezodkladnú opravu – rekonštrukciu strechy MŠ Kukučínova, ktorá je v havarijnom stave. Stav strechy spôsobuje zatekanie a tým poškodzovanie interiéru a následné ohrozenie deti opadávaním omietky ako aj tvorbou plesni.
  • Počet osôb podporujúcich petíciu: 125
  • Dátum doručenia petície: 15.12.2015
  • Dátum vybavenia petície: 07.01.2016

Oznámenie výsledku prerokovania petície:

V nadväznosti na Vašu petíciu zo dňa 15.12.2015, ktorá sa týka opravy – rekonštrukcie strechy MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, poradný výbor pre vybavovanie petícií dňa 21.12.2015 pre­rokoval vyššie uvedenú petíciu v zmysle svojho záväzného poriadku.

Po dôkladnom preskúmaní písomného podania odporučil zaoberať sa požiadavkou výboru rodičovského združenia pri MŠ Kukučínova 103 Vranov nad Topľou a odporučil primátorovi mesta ako štatutárovi, aby sa zaoberal predmetnou rekonštrukciou stavu strechy.

Materská škola Kukučínova 103 bola otvorená v roku 1968. V roku 2002 sa jej vlastníkom stalo Mesto Vranov nad Topľou. Mesto vykonalo na objekte MŠ Kukučínova nasledujúce rekonštrukčné prá­ce:

  • r. 2005 rekonštrukcia vonkajšej fasády na dvoch pavilónoch
  • r. 2012 oprava teplovodného potrubia v dvoch triedach, čiastočná oprava „kočikárne“, likvidácia vonkajšieho bazéna
  • r. 2014 čiastočná oprava strechy nad dvoma triedami
  • r. 2015 čiastočná oprava strechy nad jednou triedou

Z uvedeného je zrejmé, že v roku 2015 prebehla oprava strechy a to v mesiaci október 2015. Táto oprava bola zrealizovaná práve z dôvodu odstránenia havarijného stavu – zatekania.

K dnešnému dňu neeviduje mesto Vranov nad Topľou informáciu o zatekaní strechy.

Mesto Vranov nad Topľou má záujem o zlepšenie podmienok pre deti vo všetkých materských školách, ktorých je zriaďovateľom a v súčasnosti nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy v celom rozsahu – preto sa aktívne zapája do projektov na rekonštrukcie materských škôl.

V snahe zlepšiť podmienky v MŠ Kukučínova sa zapojilo do týchto projektov, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukciu strechy:
r. 2013 Projekt: Rekonštrukcia MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: projekt zaslaný cez Úrad splnomocnenca vlády
Cieľ: Oprava súčasne nevyhovujúceho technického stavu – komplexná rekonštrukcia budovy
Výsledok: NESCHVÁLENÝ

r. 2014 Projekt: Rekonštrukcia MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: regionálny operačný program
Cieľ: Skvalitnenie predškolskej infraštruktúry a podmienok realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy MŠ, zníženie energetickej náročnosti budovy, zvýšenie ochrany zdravia a bezpečnosti. .=
Výsledok: NESCHVÁLENÝ

r.2015

1. Projekt: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít MŠ
Cieľ: Rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom rekonštrukcie priestorov časti MŠ
Výsledok: SCHVÁLENÝ
v tomto čase prebiehajú úkony spojené s touto rekonštrukciou

2. Projekt: Rekonštrukcia a úprava MŠ Kukučínova ulica 103
Operačný program: Environmentálny fond
Cieľ: Zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania budovy
Výsledok: prebieha vyhodnocovanie (predpokladaný výsledok január – február 2016)

V prípade neúspechu v tomto projekte sa Mesto Vranov nad Topľou aktívne zapojí do druhého kola regionálneho operačného programu v snahe získať finančné prostriedky na rekonštrukciu.

« späť

aktualizácia: 07.01.2016 | počet zobrazení: 1220

Počet návštev od 21.02.2008: 2836389
Počet návštev dnes: 501
fb