Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 18.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota -1°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 1°C / v noci -7°C

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Sadzobníky poplatkov

Sadzobníky poplatkov

Mesto vyberá za svoje úkony a konania poplatky.

Poplatky v správnom konaní

Ako správny orgán vyberá Mesto poplatky podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.

Do tohoto zákona možno nahliadnuť v Mestskom úrade, Ulica Dr. C. Daxnera 87, v kancelárii prvého kontaktu (prízemie vpravo) alebo na internetovej stránke www.zbierka.sk

Poplatky za práce, úkony a služby pri výkone verejnej správy

Mesto Vranov nad Topľou je oprávnené vyberať a vymáhať úhrady za práce, úkony a služby, vykonávané pri výkone verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Sadzobník týchto úhrad je prílohou aktuálnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou

Náhrada výdavkov spojených s poskytnutím informácií

Výdavky spojené so sprístupnením informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ustanovuje aktuálna Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

« späť

aktualizácia: 25.07.2012 | počet zobrazení: 33062

Počet návštev od 21.02.2008: 2816807
Počet návštev dnes: 719
fb