Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 23.02.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota -4°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, snehov? preh?nky
cez deň -1°C / v noci -6°C

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Prevod nehnuteľností

Prevod nehnuteľností

Označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, ak tento majetok previedla, alebo ak tento majetok prešiel do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci (povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

  1. Nebytový priestor č. 12 na prízemí bytového domu s. č. 1237, Námestie slobody, 093 01 Vranov nad Topľou, postaveného na pozemku parc. C-KN č. 1073/1 a na pozemku parc. C-KN č. 1073/3, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na zastavaných pozemkoch vo veľkosti 38640/356438 z celku, bol na základe Kúpnej zmluvy č. NP/1237/08 prevedený 8.2.2008 do podielového spoluvlastníctva spoločností Printon s.r.o., Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 31 665 250, a BETA plus, spol. s r.o., Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 665 217, za kúpnu cenu 3.300.000,– Sk.
  2. Budova s. č. 24 postavená na pozemku parc. C-KN č. 1647/24 a pozemok parc. C-KN č. 1647/24 o výmere 1626 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie: Vranov nad Topľou, boli na základe Kúpnej zmluvy č. KUP/104/210/2008 prevedené 26.5.2008 do vlastníctva spoločnosti OK Slovakia s.r.o., Dobrianskeho 1646, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 474 878, za kúpnu cenu 11.000.000,– Sk.
  3. Budova s. č. 2 postavená na pozemku parc. C-KN č. 177 a pozemok parc. C-KN č. 177 o výmere 1867 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie: Vranov nad Topľou, boli na základe Kúpnej zmluvy č. KUP/150/210/2008 prevedené 9.7.2008 do vlastníctva spoločnosti Extratech s.r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 463 825, za kúpnu cenu 37.500.000,– Sk.

« späť

aktualizácia: 03.02.2009 | počet zobrazení: 34025

Počet návštev od 21.02.2008: 2551455
Počet návštev dnes: 121
fb