Ukončené súťaže

Verejné obchodné súťaže ktoré už boli ukončené…

« späť


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 32
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 Ďalšia strana Posledná strana

Obchodná verejná súťaž - na predaj pozemku pri Kauflande o výmere 2094 m2

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2094 m2 . Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.08.2020 do 11.00 h

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 168

Obchodná verejná súťaž - prenájom areálu mestského kúpaliska

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom areálu mestského kúpaliska. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.8.2020 do 11.00 h

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 126

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 999

aktualizácia: 17.07.2020 | počet zobrazení: 136

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969

aktualizácia: 21.05.2020 | počet zobrazení: 195

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 1212 (47,10m2)

aktualizácia: 20.04.2020 | počet zobrazení: 192

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (67,00m2)

aktualizácia: 05.11.2019 | počet zobrazení: 288

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v Čemernom

aktualizácia: 12.09.2018 | počet zobrazení: 721

Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

aktualizácia: 12.07.2018 | počet zobrazení: 854

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (43,32m2)

aktualizácia: 06.04.2018 | počet zobrazení: 751

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 81 (50,60m2)

aktualizácia: 03.11.2017 | počet zobrazení: 768

Články 1 - 10 / 32
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3415803
Počet návštev dnes: 116
fb