Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 25°C / v noci 15°C

« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 401 - 450 / 31890
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
02.10.2015 938/2015/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
02.10.2015 942/2015/OMM Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 Z
07.10.2015 940/2015/OMM Zmluva o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena 0,00 Z
12.10.2015 990/2015/OŠ Dodatok č. 1/2015 k projektovej zmluve č. 1024/2014 0,00 Z
16.10.2015 984/2015/KP Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Z
22.10.2015 1000/2015/OVDUR Dodatok č.1 k zmluve o uzavretie budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu 0,00 Z
22.10.2015 997/2015/OŠ Rámcová zmluva na dodanie tovaru 0,00 Z
27.10.2015 1022/2015/OŠ Kúpna zmluva 0,00 Z
27.10.2015 1025/2015/OBNP Dodatok č. 3 k Zmluve č. 03/2010/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
03.11.2015 1024/2015/OŠ Zmluva na dodanie tovaru 0,00 Z
03.11.2015 995/2015/OMM Dohoda o budúcej dohode o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 0,00 Z
03.11.2015 996/2015/OMM Dohoda o budúcej dohode o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 0,00 Z
09.11.2015 88/1500101 oprava a revízia ESZ 0,00 O
12.11.2015 1083/2015/EO Zmluva o bežnom účte na dotácie 0,00 Z
12.11.2015 1084/2015/EO Zmluva o bežnom účte na dotácie 0,00 Z
27.11.2015 1121/2015/EO Dexia Komunál Superlinka Zmluva o úvere 40/127/05, dodatok č.12 0,00 Z
27.11.2015 1122/2015/EO Zmluva o úvere 40/028/04, dodatok č. 3 0,00 Z
27.11.2015 1123/2015/EO Zmluva o úvere 40/029/04, dodatok č. 4 0,00 Z
27.11.2015 1124/2015/EO Zmluva o termínovanom úvere 40/070/05, dodatok č. 8 0,00 Z
27.11.2015 1125/2015/EO Zmluva o termínovanom úvere 40/037/07, dodatok č. 4 0,00 Z
27.11.2015 1126/2015/EO Zmluva o termínovanom úvere 40/033/09, dodatok č. 4 0,00 Z
27.11.2015 1127/2015/EO Zmluva o termínovanom úvere 40/013/13, dodatok č. 2 0,00 Z
27.11.2015 1128/2015/EO Zmluva o termínovanom úvere 40/019/14, dodatok č. 1 0,00 Z
30.11.2015 1131/2015/OMM Zmluva o nájme nebytový priestorov č. 199/ON-2015 0,00 Z
07.12.2015 1240/2015/OBNP n 0,00 Z
07.12.2015 1250/2015/OBNP Nájomná zmluva 0,00 Z
07.12.2015 1455/2015/OMM Zmluva o výkone správy majetku obce 0,00 Z
07.12.2015 1456/2015/OMM Zmluva o výkone správy majetku obce 0,00 Z
10.12.2015 1157/2015/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
15.12.2015 1168/2015/P Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy 0,00 Z
17.12.2015 1186/2015/OŠ Dodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 0489/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpoštu MŠVVaŠ SR 0,00 Z
18.12.2015 1181/2015/OVDUR Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č.1130160 0,00 Z
18.12.2015 1214/2015/OŠ Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2131/2015 0,00 Z
18.12.2015 1517/2015/OVDUR Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č.1130160 0,00 Z
22.12.2015 1195/2015/OVDUR Zmluva o zabezpečenÍ činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi 0,00 Z
23.12.2015 1196/2015/KP Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
23.12.2015 1197/2015/KP Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2015 1213/2015/EO Dodatok č.1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre roky 2014 - 2024 0,00 Z
11.01.2016 109/1600001 servis a výmena dobíjača + 2x elektródy k AED LP CR+ 0,00 O
21.01.2016 92/2016/OBNP Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
25.01.2016 54/2016/P Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečenÍ činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi 0,00 Z
26.01.2016 109/1600002 justáž a overenie analyzátora alkoholu AlcoQuant 6020 0,00 O
26.01.2016 31/2016/KP Zmluva o spolupráci NP TSP I - N20160125002 0,00 Z
29.01.2016 32/2016/OOSS Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 0,00 Z
10.02.2016 55/2016/P Dodatok č.1 k Dohode o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa 0,00 Z
16.02.2016 78/2016/P Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 Z
17.02.2016 1063/2015/OMM Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00 Z
18.02.2016 79/2016/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
24.02.2016 141/2016/OOSS Kúpna zmluva 0,00 Z
26.02.2016 171/2016/P Kolektívna zmluva na rok 2016 0,00 Z
Zoznam dokumentov: 401 - 450 / 31890

Počet návštev od 21.02.2008: 2715758
Počet návštev dnes: 246
fb