Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 20.07.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 27°C / v noci 15°C

« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 351 - 400 / 31203
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
31.12.2014 1644/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1645/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1646/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1647/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1648/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1649/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1650/2014/OVDUR Zmluva o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1651/2014/OVDUR Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu 0,00 Z
31.12.2014 1985/2014/OBNP Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 Z
02.01.2015 16/2015/OOSS Kúpna zmluva na nákup čistiacich prostriedkov 0,00 Z
02.01.2015 19/2015/OBNP Dodatok č.2 k Zmluve č. 16/2012/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
09.01.2015 1/2015/OVDUR Zmluva o dielo 0,00 Z
14.01.2015 18/2015/OOSS Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
31.01.2015 120/2015/OOSS Zmluva o predají motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 0,00 Z
06.02.2015 122/2015/KP Zmluva o spolupráci 0,00 Z
09.02.2015 135/2015/OŠ Dodatok č.1 k zmluve o dielo 0,00 Z
25.02.2015 204/2015/P Kolektívna zmluva na rok 2015 0,00 Z
26.02.2015 205/2015/P Kolektívna zmluva na rok 2015 0,00 Z
27.02.2015 181/2015/OVDUR Zmluva o dielo 0,00 Z
27.02.2015 206/2015/OOSS Kúpna zmluva na nákup xerografického papiera a papierenckého tovaru 0,00 Z
27.02.2015 207/2015/OOSS Kúpna zmluva na nákup kancelárskych potrieb 0,00 Z
27.02.2015 208/2015/OOSS Zmluva o dodávke elektriny 0,00 Z
09.03.2015 201/2015/KP Dodatok č. DOD/01 - 2015//171/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci 0,00 Z
12.03.2015 243/2015/OMM Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č.189/210/09 o prenájme pozemku 0,00 Z
23.03.2015 250/2015/P Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015 0,00 Z
23.03.2015 259/2015/OBNP Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 Z
30.03.2015 262/2015/P Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 0,00 Z
01.04.2015 256/2015/KP Zmluva o partnerstve a spolupráci 0,00 Z
07.04.2015 266/2015/OŠ Kúpna zmluva 0,00 Z
30.04.2015 609/2015/OBNP Dohoda o skončení nájmu nebytových prestorov 0,00 Z
03.05.2015 544/2015/OŠ Dodatok k Zmluve o poskytovaní verjných služieb 0,00 Z
03.05.2015 545/2015/OOSS Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
05.05.2015 242/2015/OMM Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 36/210/10 0,00 Z
05.05.2015 508/2015/OMM Dodatok č.2 k Zmluve č. 177/2012/OMM 0,00 Z
15.05.2015 569/2015/OMM Hromadná licenčná zmluva 0,00 Z
25.05.2015 574/2015/EO Zmluva o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB podnikateľské konto 0,00 Z
26.05.2015 576/2015/EO Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. 0652/15/08659 0,00 Z
08.06.2015 614/215/OŠ Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
17.06.2015 635/2015/OVDUR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 027/4.1MP/2009 0,00 Z
23.06.2015 642/2015/KP Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
07.07.2015 690/2015/OMM Zmluva o nájme hrobového miesta 0,00 Z
14.07.2015 719/2015/P Zmluva o výkone správy majetku mesta 0,00 Z
14.07.2015 731/2015/OVDUR Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 0,00 Z
20.07.2015 730/2015/P Zmluva o výpožičke 0,00 Z
17.08.2015 865/2015/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
28.08.2015 883/2015/OBNP Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 112/2011/TE/BE 0,00 Z
28.08.2015 887/2015/OŠ Kúpna zmluva 0,00 Z
09.09.2015 902/2015/OBNP Dodatok č.1 k Zmluve č. 06/2015/NP o nájme nebytových prestorov 0,00 Z
22.09.2015 918/2015/OOSS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 Z
02.10.2015 937/2015/OMM Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 820/186/2014/IÚ 0,00 Z
Zoznam dokumentov: 351 - 400 / 31203

Počet návštev od 21.02.2008: 2660547
Počet návštev dnes: 68
fb