Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 18.10.2017
aktuálne o 11:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 17°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 20°C / v noci 11°C

« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 31201 - 31250 / 31286
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
28.04.2011 57/720/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie 125000,00 Z
27.12.2011 1284/2011/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 125000,00 Z
27.12.2012 1085/2012/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 128500,00 Z
27.12.2013 1041/2013/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 128500,00 Z
29.02.2016 139/2016 nákup nehnuteľnosti BD č.2760 - sídlisko Lúčna 129403,78 F
26.01.2016 29/2016/OOSS Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2016874_Z 131257,70 Z
02.09.2011 742/2011 Urban. úprava centra mesta 131728,83 F
15.03.2016 229/2016 nákup nehnuteľnosti - technická infraštruktúra BD č.2761 133428,66 F
02.09.2013 463/2013/OVDÚR Zmluva o dielo 134765,62 Z
03.02.2017 53/2017/OOSS Kúpna zmluva č. Z20174038_Z na dodanie stravných poukážok 135801,36 Z
02.05.2011 61/310/2011 Zmluva o dielo 140855,40 Z
30.09.2014 1336/2014/OŠ Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 142184,00 Z
10.10.2013 560/2013/OVDÚR Zmluva o dielo č. 9/2013 143197,39 Z
31.03.2011 54/720/2011 Zmuva o poskytnutí dotácie 150000,00 Z
27.12.2013 1038/2013/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 153500,00 Z
13.01.2016 1529/2015/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 163500,00 Z
28.12.2016 1363/2016/EO Zmluva o poskytnutí dotácie 163500,00 Z
14.01.2011 1/110/2011 Pustúpenie pohľadávky 165195,12 Z
10.06.2016 537/2016/OVDUR Zmluva o dielo č. 6/2016 165688,19 Z
28.12.2011 853/2011 podvozok s cisternou 168300,00 F
15.05.2017 488/2017 stavebné práce Rekonštrukcia MŠ Sídlisko 1. mája 172496,93 F
09.02.2012 128/2012 ramenový nakladač - projekt "Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove n.T. 179100,00 F
05.10.2017 524/2017/OVDUR Zmluva o dielo - Futbal, hlavná hracia plocha 179861,58 Z
09.02.2012 129/2012 zberové vozidlo - projekt "Intenzifikácia separovaného zberu vo VT" 189000,00 F
13.08.2013 194/2013/KP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 189732,69 Z
09.01.2012 15/2012 zberové vozidlo na zber separovaného odpadu 192308,04 F
13.01.2012 33/2012 zberové vozidlo na zber separovaného odpadu 193500,00 F
23.12.2015 1192/2015/OVDUR Zmluva o dielo 196385,84 Z
29.12.2015 Z-15/2015 stavebné práce : Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou LED technológie 196385,84 F
15.08.2012 803/2012 práce na diele Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov 199732,58 F
28.10.2011 1018/2011/KP Dodatok 6 200880,00 Z
20.07.2011 426/2011 úprava centra mesta - stavebné práce 203512,56 F
04.07.2013 136/2013/OVDÚR Zmluva o poskytnutí NFP Z 2212012014701 204999,98 Z
01.04.2011 42/310/2011 Zmluva o dielo 205668,00 Z
21.06.2012 599/2012 vykonané práce - Intenzifikácia separovaného zberu vo VT 206178,86 F
30.12.2015 1191/2015/KP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 208845,50 Z
23.03.2011 30/310/2011 Zmluva o dielo 209263,36 Z
20.04.2012 381/2012 Rekonštrukcia a moder. Zariadenia pre seniorov 228636,52 F
09.09.2013 474/2013/EO Dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky 238726,98 Z
09.09.2013 475/2013/EO Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 238726,98 Z
02.08.2017 472/2017/OVDUR Zmluva o dielo č. 2017/GB/01/007 - oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou 239857,52 Z
10.08.2017 467/OVDUR/2017 Zmluva o dielo - Multifunkčný športový areál pri ZŠ sídlisko II. Vranov nad Topľou 239964,49 Z
26.07.2012 723/2012 Stavebné práce - Intenzifikácia separ. zberu 257435,26 F
04.06.2014 529/2014/OMM Zmluva č. Z-1531/2013/6361/1168 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície 259029,72 Z
23.05.2013 479/2013 vykonané práce - Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov 270783,72 F
20.02.2013 154/2013 vykonané práce na diele Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov 290836,93 F
13.04.2011 51/210/2011 Dod.č.4 k Zmluve o nájme nehnut. a podn.nájme hnut.vecí 298847,00 Z
09.07.2014 783/2014/EO Zmluva o termínovanom úvere č. 40/019/14 300000,00 Z
04.06.2012 234/2012/OOSS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 331200,00 Z
13.11.2014 1520/2014/OVDUR Zmluva č. 0249-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 347720,00 Z
Zoznam dokumentov: 31201 - 31250 / 31286

Počet návštev od 21.02.2008: 2461661
Počet návštev dnes: 320
fb