Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 19.05.2019
aktuálne o 08:01
Mal? obla?nos?
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 21°C / v noci 10°C

« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto (register zmlúv, objednávok, faktúr)

Kliknutím na ľubovolný text v tabuľke zobrazíte detailné informácie o dokumente.

Filter:

dátum uverejnenia (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 201 - 250 / 36398
číslo (interné) predmet suma ↓ typ
24.05.2013 95/2013/P Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 0,00 Z
28.05.2013 66/2013/OMM Zámenná zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 0,00 Z
31.05.2013 96/2013/P Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo 0,00 Z
12.06.2013 99/2013/OOSS Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 Z
19.06.2013 130/2013/EO Dodatok č. 3 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/022/09 0,00 Z
24.06.2013 133/2013/OVDÚR Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie 0,00 Z
25.06.2013 137/2013/OVDÚR Dodatok č. 3/ DZ221201200090103 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Z
27.06.2013 189/2013/OMM Zmluva o združenej dodávke plynu č. 13120329 0,00 Z
16.07.2013 143/2013/OVDÚR Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120231-MO 0,00 Z
16.07.2013 465/2013/OOSS Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
25.07.2013 180/2013/OVDÚR Dodatok č. 2/DZ221101207030102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
31.07.2013 545/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 085/2010/TE/BE 0,00 Z
08.08.2013 195/2013/OVDÚR Dodatok č. 9 k Zmluve č. 90-000036967PO2010 0,00 Z
13.08.2013 183/2013/OMM Zámenná zmluva 0,00 Z
14.08.2013 174/2013/OMM Zmluva č. 091100P60106/13 o združenej dodávke elektriny 0,00 Z
02.09.2013 464/2013/OVDÚR Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 0,00 Z
02.09.2013 466/2013/KP Kúpna zmluva 0,00 Z
12.09.2013 476/2013/OMM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 118/210/08 0,00 Z
12.09.2013 477/2013/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
18.09.2013 498/2013/OMM Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie 0,00 Z
18.09.2013 499/2013/EO Zmluva o úvere 03/001/02 Dodatok c. 6 0,00 Z
18.09.2013 500/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
23.09.2013 503/2013/OMM Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 0,00 Z
23.09.2013 548/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/2004/NP/V o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
24.09.2013 549/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve č. 04/2009/NP/BT o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
24.09.2013 585/2013/OBNP Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 Z
25.09.2013 586/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 27/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
26.09.2013 540/2013/OMM Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní majetku mesta 0,00 Z
26.09.2013 541/2013/OMM Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 0,00 Z
27.09.2013 559/2013/P Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí 0,00 Z
02.10.2013 547/2013/OMM Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 15/2001 0,00 Z
02.10.2013 552/2013/OOSS Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o skladovaní č. 01/2005/VO/ELC 0,00 Z
07.10.2013 588/2013/OBNP Dodatok č. 1 k Zmluve č. 46/2011/NP o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
17.10.2013 561/2013/OMM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 0,00 Z
17.10.2013 584/2013/OOSS Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 Z
22.10.2013 615/2013/OMM Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 458/2013/OMM 0,00 Z
22.10.2013 634/2013/KP Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 21954/26110130083 0,00 Z
13.11.2013 628/2013/EO Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2002/0133 0,00 Z
25.11.2013 648/2013/EO Dodatok č. 10 k Dexia Komunál Superlinke 0,00 Z
25.11.2013 650/2013/OBNP Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
26.11.2013 649/2013/KP Darovacia zmluva 0,00 Z
27.11.2013 656/2013/OVDÚR Dodatok č. 1/DZ221201201470101 k Zmluve o poskytnutí NFP 0,00 Z
28.11.2013 657/2013/OVDÚR Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/2013 0,00 Z
03.12.2013 632/2013/OMM Zmluva č. 249-112-7410/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 0,00 Z
13.12.2013 671/2013/EO Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1068/2011/UZ 0,00 Z
13.12.2013 699/2013/KP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0,00 Z
19.12.2013 675/2013/OMM Zmluva o zriadení vecného bremena 0,00 Z
20.12.2013 1014/2013/OVDÚR Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia - VO-344, Dodatok č. 2 0,00 Z
30.12.2013 1019/2013/OMM Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 Z
30.12.2013 1031/2013/KP Dodatok č. DOD/01-2013/171/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci 0,00 Z
Zoznam dokumentov: 201 - 250 / 36398

Počet návštev od 21.02.2008: 2907429
Počet návštev dnes: 274
fb