typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor zmluva 48/510/2011 KR PZ Prešov Dodatok 3 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303824784.pdf zmluva 49/510/2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Dod.č.5 k Zmluve o poskytnutí služby 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303825004.pdf zmluva 50/210/2011 Bukóza Energo, a.s. Dod.č.5 k Zmluve o nájme nehn. a podnik.nájme hnut.vecí 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303825448.pdf zmluva 67 210 2011 Bukóza Energo, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 0,00 € 31.03.2011 06.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304582590.pdf zmluva 53/710/2011 MVO Ľudia a voda Zmluva o partnerstve 0,00 € 31.03.2011 07.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303987518.pdf zmluva 47/210/2011 Hornozemplínske osvetové stredisko Zmluva o nájme pozemku 1,00 € 08.04.2011 08.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303824401.pdf zmluva 51/210/2011 Bukóza Energo, a.s. Dod.č.4 k Zmluve o nájme nehnut. a podn.nájme hnut.vecí 298847,00 € 11.04.2011 13.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303890572.pdf zmluva 52/320/2011 REDOX, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 € 13.04.2011 13.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303986528.ovzd.pdf zmluva 55/610/2011 Fyzická osoba Zmluva o poskytnutí sociánej služby 44,00 € 13.04.2011 20.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303805877.pdf zmluva 56/610/2011 Fyzická osoba Zmluva o poskytnutí sociánej služby 38,50 € 13.04.2011 20.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303805916.pdf zmluva 57/720/2011 MŠK Zmluva o poskytnutí dotácie 125000,00 € 27.04.2011 28.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303969454.pdf zmluva 58/530/2011 GISTA, s.r.o. ZMluva o dielo 240,00 € 21.04.2011 28.04.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1303988718.pdf zmluva 59/210/2011 Fyzická osoba Kúpna zmluva 2,00 € 29.04.2011 02.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304332337.pdf zmluva 61/310/2011 Danex Plus s.r.o. Soľ 109 Zmluva o dielo 140855,40 € 02.05.2011 02.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1407921297.pdf zmluva 62/310/2011 INBAP, s.r.o. Zmluva o dielo 25124,04 € 02.05.2011 02.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304602136.pdf zmluva 573/210/2011 Zariadenie pre seniorov Zmluva o výpožičke 0,00 € 03.05.2011 03.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1312198515.pdf zmluva 574/210/2011 Vranovská nemocnica Zmluva o výpožičke 0,00 € 03.05.2011 03.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1312199078.pdf zmluva 63/610/2011 Prijímateľ sociálnej služby Zmluva o poskytovaný soc.služby 82,50 € 27.04.2011 03.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304400392.pdf zmluva 64/310/2011 Daniel Nutár - DANEX Zmluva o dielo 48617,44 € 03.05.2011 04.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304599917.pdf zmluva 65/210/2011 Agrokondor, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku 200,60 € 05.05.2011 05.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1304593790.pdf zmluva 100/210/2011 Alena Kmeťová Nájomná zmluva 64,33 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309251446.pdf zmluva 101/210/2011 Adriana Dávidová Nájomná zmluva 62,30 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305114462.pdf zmluva 102/210/2011 František Gaži, Oľga Gažiová Nájomná zmluva 75,74 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305114523.pdf zmluva 103/210/2011 Jiří Kešeľ Nájomná zmluva 62,63 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309251425.pdf zmluva 104/210/2011 Nataša Janová Nájomná zmluva 62,60 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1309251467.pdf zmluva 105/210/2011 Ján Goroľ Nájomná zmluva 81,72 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305114965.pdf zmluva 106/210/2011 Iveta Bažová Nájomná zmluva 75,91 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305115040.pdf zmluva 107/210/2011 Michal Zaťko, Ivan Faktor Nájomná zmluva 62,27 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305115106.pdf zmluva 108/210/2011 Milan Picha Nájomná zmluva 64,62 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305115265.pdf zmluva 69/210/2011 Jozef Pirog, Mária Pirogová Nájomná zmluva 114,22 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305100404.pdf zmluva 70/210/2011 Jaroslav Maľar Nájomná zmluva 141,44 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305100485.pdf zmluva 71/210/2011 Květa Gažiová Nájomná zmluva 155,05 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305100622.pdf zmluva 72/210/2011 Slávka Bakaiová Nájomná zmluva 97,29 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305100719.pdf zmluva 73/210/2011 Dana Horvátová Nájomná zmluva 98,62 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305100942.pdf zmluva 74/210/2011 Darina Mardzinová Nájomná zmluva 100,61 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305101000.pdf zmluva 75/210/2011 Michal Rapčo Nájomná zmluva 50,17 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305101073.pdf zmluva 76/210/2011 Eduard Tichý Nájomná zmluva 39,55 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305101156.pdf zmluva 77/210/2011 Lucia Dávidová Nájomná zmluva 97,13 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305102038.pdf zmluva 78/210/2011 Peter Dravecký Nájomná zmluva 47,15 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305102555.pdf zmluva 79/210/2011 Kvetoslava Jakubová Nájomná zmluva 146,78 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305102636.pdf zmluva 80/210/2011 Bartolomej Mitáš Nájomná zmluva 106,00 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305102735.pdf zmluva 81/210/2011 Anna Piskorová Nájomná zmluva 93,64 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305102995.pdf zmluva 82/210/2011 Alexandra Kováčová Nájomná zmluva 76,38 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103046.pdf zmluva 83/210/2011 Ľubomír Kulman Nájomná zmluva 159,46 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103115.pdf zmluva 84/210/2011 Žaneta Kotľárová Nájomná zmluva 158,29 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103216.pdf zmluva 85/210/2011 Ivana Gaďová Nájomná zmluva 164,09 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103270.pdf zmluva 86/210/2011 Jozef Vidlička, Gizela Vidličková Nájomná zmluva 182,81 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103442.pdf zmluva 87/210/2011 Michal Huňák Nájomná zmluva 172,02 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103498.pdf zmluva 88/210/2011 Jannette Muchová Nájomná zmluva 166,98 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305103980.pdf zmluva 89/210/2011 Viera Daňová, Marek Daňo Nájomná zmluva 175,79 € 01.04.2011 11.05.2011 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1305104058.pdf