typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor faktúra 942/2017 117/1700072 Ing. Jaroslav Hančuľák 46527893 Dlhá 70/89, 09413 Sačurov železobetónové poklopy 170,00 € s DPH 05.09.2017 05.09.2017 objednávka 75/1400090 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie OS MsÚ 620,00 € s DPH 28.10.2014 28.10.2014 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-317/2017 118/1700061 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie na MŠ Sídlisko 1.mája 629,00 € s DPH 28.08.2017 28.08.2017 objednávka 118/1700061 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie na MŠ Sídlisko 1.mája 629,00 € s DPH 21.07.2017 21.07.2017 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-467/2016 104/1600086 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie MŠ Kukučínova a MŠ Juh 824,00 € s DPH 25.10.2016 25.10.2016 faktúra 1145/2014 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie - obradná sieň 620,00 € s DPH 30.10.2014 30.10.2014 faktúra 1020/2017 116/1700106 Ivanko Michal 45713642 Hlavná 93-48, 09412 Vechec žalúzie 144,00 € s DPH 09.10.2017 09.10.2017 objednávka 104/1600086 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie 824,00 € s DPH 05.10.2016 05.10.2016 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 886/2015 88/1500072 MAŤO - Hric Martin 40551547 Vranov nad Topľou, 00000 žalúzie 270,00 € s DPH 26.08.2015 26.08.2015 faktúra B-239/2013 66/1300066 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31, 04291 Košice Zvýšenie rezervovanej kapacity v NP. 118,00 € s DPH 17.09.2013 17.09.2013 objednávka 66/1300066 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31, 04291 Košice Zvýšenie rezervovanej kapacity 118,00 € s DPH 12.09.2013 12.09.2013 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 116/1700110 Danex plus, s.r.o. 45521441 Soľ 35, 09435 Soľ zvoz, prevoz osadenie výlepových plôch a prevoz materiálov na voľby 200,00 € s DPH 06.10.2017 06.10.2017 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 466/2018 Plutko s.r.o. 36580040 Priemyselná 27/1707, 07101 Michalovce zvislé dopravné značenie 2258,88 € s DPH 17.05.2018 17.05.2018 faktúra S-406/2013 Slovenská pošta a.s. 36631124 Banská Bystrica, 00000 zvesti ZŠ Lomnica 3,60 € s DPH 11.12.2013 11.12.2013 faktúra 1303/2013 Slovenská pošta a.s. 36631124 Banská Bystrica, 00000 Zvesti MŠ a MK SR 6,00 € s DPH 27.12.2013 27.12.2013 faktúra S-407/2013 Slovenská pošta a.s. 36631124 Banská Bystrica, 00000 Zvesti MŠ 105,60 € s DPH 11.12.2013 11.12.2013 faktúra S-203/2013 Slovenská pošta a.s. 36631124 Banská Bystrica, 00000 Zvesti MS AMK SR pre ZŠ Lomnica 2,40 € s DPH 13.06.2013 13.06.2013 objednávka 62/1300124 Slovenská pošta a.s. 36631124 Banská Bystrica, 00000 Zvesti Ms a MK SR 6,00 € s DPH 13.12.2013 13.12.2013 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 1184/2018 137/1800086 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie videa - Separovaný zber 320,00 € s DPH 25.10.2018 25.10.2018 objednávka 137/1800040 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou Zverejnenie reklamneho videa 320,00 € s DPH 08.06.2018 08.06.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 137/1800051 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou Zverejnenie propagačného videa v sieti UPC a na web sídle vtn-vranov.sk 320,00 € s DPH 03.07.2018 03.07.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 137/1800029 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou Zverejnenie propagačného videa v sieti UPC a na web sídle vtn-vranov.sk 320,00 € s DPH 27.04.2018 27.04.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 137/1800064 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou Zverejnenie propagačného videa priemyselný park - kanal UPC a web sidlo vtn-vranov.sk 320,00 € s DPH 03.09.2018 03.09.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 137/1800057 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa PP Ferovo na web sídle vtn-vranov a v sieti UPC 320,00 € s DPH 01.08.2018 01.08.2018 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 974/2018 137/1800065 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - separovaný zber 320,00 € s DPH 20.09.2018 20.09.2018 faktúra 1183/2018 137/1800087 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 25.10.2018 25.10.2018 faktúra 973/2018 137/1800064 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 20.09.2018 20.09.2018 faktúra 894/2018 137/1800057 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 23.08.2018 23.08.2018 faktúra 779/2018 137/1800051 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 02.08.2018 02.08.2018 faktúra 605/2018 137/1800040 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 22.06.2018 22.06.2018 faktúra 490/2018 137/1800029 TELECOM TKR 36464279 Námestie slobody 3/133, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie propagačného videa - Priemyselný park 320,00 € s DPH 30.05.2018 30.05.2018 objednávka 132/1800034 Petit Press, a.s. 35790253 Sládkovičova 1, 94901 Nitra zverejnenie inzerátu 58,00 € s DPH 02.05.2018 02.05.2018 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 128/1700002 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 Námestie SNP 538, 09101 Stropkov Zverejnenie inzerátu 32,51 € s DPH 02.06.2017 02.06.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 120/1700027 Vranovské novinky 0 Námestie slobody 79/153, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie inzerátu 41,50 € s DPH 24.05.2017 24.05.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 120/1700026 Vranovské novinky 0 Námestie slobody 79/153, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie inzerátu 25,53 € s DPH 24.05.2017 24.05.2017 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 106/1600063 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 Námestie SNP 538, 09101 Stropkov zverejnenie inzerátu 61,00 € s DPH 25.07.2016 25.07.2016 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 289/2013 67/1300015 Vranovské novinky 0 Námestie slobody 79/153, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie inzerátu 64,80 € s DPH 27.03.2013 27.03.2013 objednávka 67/1300015 Vranovské novinky 0 Námestie slobody 79/153, 09301 Vranov nad Topľou zverejnenie inzerátu 65,00 € s DPH 25.03.2013 25.03.2013 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 67/1300014 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 Námestie SNP 538, 09101 Stropkov zverejnenie inzerátov 39,00 € s DPH 25.03.2013 25.03.2013 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 550/2015 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál na opravu kontajnerov 654,24 € s DPH 09.06.2015 09.06.2015 faktúra 262/2015 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál na opravu kontajnerov 191,89 € s DPH 27.03.2015 27.03.2015 faktúra 1304/2014 77/1400202 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál na opravu kontajnerov 303,76 € s DPH 28.11.2014 28.11.2014 faktúra 364/2014 77/1400050 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál na opravu kontajnerov 312,50 € s DPH 17.04.2014 17.04.2014 faktúra 669/2014 77/1400101 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál a pracovné pomôcky 314,26 € s DPH 02.07.2014 02.07.2014 faktúra 959/2014 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo zváračský materiál 385,24 € s DPH 22.09.2014 22.09.2014 objednávka 77/1400050 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo Zvárací materiál na opravu kontajnerov 315,00 € s DPH 14.04.2014 14.04.2014 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 77/1400137 UNIMONT - VMS, s.r.o. 36478067 Slnečná 307, 09413 Dlhé Klčovo Zvárací materiál 390,00 € s DPH 05.09.2014 05.09.2014 Ing. Ján Ragan primátor faktúra S-360/2015 Paulišin Michal - Proroofing 46050485 Staničná 657-5, 09414 Sečovská Polianka ZŠ Vranov nad Topľou ul. Lomnická - Zelená strecha II. 8611,55 € s DPH 17.09.2015 17.09.2015 faktúra S-452/2016 Hurný Jozef 17294797 Soľ 369, 09435 Soľ ZŠ Lomnica kontrola hasiacich prístrojov 28,42 € s DPH 21.10.2016 21.10.2016 faktúra S-284/2015 Paulišin Michal - Proroofing 46050485 Staničná 657-5, 09414 Sečovská Polianka ZŠ Lomnica - Zelená strecha 8368,38 € s DPH 22.07.2015 22.07.2015