typ číslo (interné) číslo objednávky číslo zmluvy dodávateľ IČO dodávateľa adresa dodávateľa predmet suma suma - upresnenie dátum / platnosť od platnosť do dátum podpisu zmluvy dátum zverejnenia objednávku podpísal objednávku podpísal - funkcia poznámka súbor zmluva 494/2019/OBNP Ilčík Peter Sídl. 1. Mája 59/41, Vranov n/T Nájomná zmluva 112,29 € 16.09.2019 31.12.2019 16.09.2019 18.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568794285.pdf zmluva 493/2019/OVDUR Zahrajme sa s.r.o. 50409743 Kvetná 403/5, Stropkov Zmluva o dielo 10255,20 € s DPH 18.09.2019 18.09.2019 18.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568814958.pdf zmluva 492/2019/OBNP DD-ARCH,sro 45853240 Hencovce 1836/25 Zmluva o dielo 7680,00 € s DPH 18.09.2019 18.09.2019 18.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568796489.pdf zmluva 451/2019/OBNP Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR 11000,00 € 08.08.2019 08.08.2019 16.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568623551.pdf zmluva 467/2019/P Fitness Akadémia Vranov 52177041 B.Němcovej 1132/1, Vranov n/T Zmluva o poskytnutí dotácie 330,00 € 09.09.2019 09.09.2019 12.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568292665.pdf zmluva 490/2019/OBNP Brenkáč Jozef Domašká 669/6 Nájomná zmluva 90,75 € 01.09.2019 31.12.2019 30.08.2019 11.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568206667.pdf zmluva 489/2019/P ZO OZ SLOVES Dr.C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve 30468,04 € 11.09.2019 11.09.2019 11.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568204608.pdf zmluva 488/2019/P Súčik Daniel 51969963 Opálová 915, Vranov nad Topľou Zmluva o poskytnutí dotácie 300,00 € 06.09.2019 06.09.2019 11.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568202074.pdf zmluva 485/2019/KP ENECO, s.r.o. 36468002 Kpt.Nálepku 6, Prešov Zmluva o dielo 26400,00 € s DPH 10.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568184723.pdf zmluva 487/2019/OŠ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičová 12, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K231-222-13 143171,25 € s DPH 04.09.2019 31.12.2028 04.09.2019 10.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568113812.IROP-2-302-021K231-222-13.pdf zmluva 484/2019/OMM Martin Červený Veterná 992/6, Vranov nad Topľou - Čemerné Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 20.08.2019 19.08.2029 21.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568013165.pdf zmluva 483/2019/OMM Pavol Megyesi, Ing. Lomnická 603/55, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.08.2018 30.08.2028 16.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568012971.pdf zmluva 482/2019/OMM Irena Fedrovičová Brnenská 27, Košice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 31.01.2014 30.01.2024 16.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568012837.pdf zmluva 481/2019/OMM Marta Požgaiová Sídlisko I. 991, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.08.2019 31.07.2029 16.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568012683.pdf zmluva 480/2019/OMM Peter Palenčík Pod Dolami 1783/34, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.08.2015 30.08.2025 16.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568012517.pdf zmluva 479/2019/OMM Stanislav Švarbalík Sidl.1.mája 63, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 49,79 € 14.08.2019 13.08.2029 14.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568011779.pdf zmluva 478/2019/OMM Mária Veľiká Zamutov č.33 Zmluva a prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.12.2022 30.11.2032 14.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568011582.pdf zmluva 477/2019/OMM Júlia Rusnáková Porubská 695, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.12.2018 30.12.2028 12.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568011029.pdf zmluva 476/2019/OMM Tibor Gurtler Mlynská 1333, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.08.2019 31.07.2029 07.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568010331.pdf zmluva 475/2019/OMM Ernestína Janková Sídlisko Ii. 1214, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 31.07.2019 30.07.2029 07.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568010085.pdf zmluva 474/2019/OMM Ing.Stanislav Novák Ondavská 2665, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 81,30 € 01.06.2020 31.05.2030 05.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568009907.pdf zmluva 473/2019/OMM Livia Gürtlerová Ondavská 893/23, Vranov Nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 43,10 € 02.08.2019 01.08.2039 02.08.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568009656.pdf zmluva 472/2019/OMM Kozejová Ivana Dubník 1522, Vranov nad Topľou Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 48,11 € 01.12.2018 30.11.2028 30.07.2019 09.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1568008863.pdf zmluva 463/2019/OBNP MILAN JAKUB Domašská 669 , Vranov nad Topľou Zmluva o výkone domovníckych prác 10,00 € 02.09.2019 31.12.2019 02.09.2019 05.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567675724.pdf objednávka 151/1900065 P3C s.r.o. 46897658 Pöschlova 6269/17, 08001 Prešov Kúpa tlačiarní 453,00 € s DPH 05.09.2019 05.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900095 Madura Milan - autoškola 33264660 Merník 5, 09423 Merník preškolenie vodičov 48,00 € s DPH 05.09.2019 05.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 466/2019/OŠ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12, Bratislava DODATOK Č. 1 IROP-D1-302021K233-222-13 0,00 € 28.08.2019 31.12.2028 28.08.2019 04.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567606240.IROP-D1-302021K233-222-13.pdf zmluva 465/2019/OŠ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12, Bratislava DODATOK Č. 1 IROP-D1-302021K232-222-13 0,00 € 28.08.2019 31.12.2028 28.08.2019 04.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567605969.IROP-D1-302021K232-222-13.pdf zmluva 464/2019/OŠ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,Bratislava Dodatok č.1 IROP-D1-302021K228-222-13 0,00 € 28.08.2019 31.12.2028 28.08.2019 04.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567605670.IROP-D1-302021K228-222-13.pdf zmluva 462/2019/OŠ AGROMIX výrobno-obchodná spol., s.r.o. 31719627 Sedliská 367 Kúpna zmluva 0,00 € 27.08.2019 30.06.2019 27.08.2019 04.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567604853.pdf objednávka 149/1900011 Gemor Fashion, s.r.o. 31657010 Košická 44, 08001 Prešov Zimné reflexné bundy pre MsP. 1728,00 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 146/1900099 Róbert Baran - RB 45322015 Porubská 652/15, 09303 Vranov nad Topľou Cintorín Mlynská - odstránenie stromov a krovín + presun zeminy 2650,57 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900094 Fordat, s.r.o. 36507741 Konštantínova 6, 08001 Prešov Oprava tlačiarne 68,40 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900093 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 Mierová 94, 06601 Humenné Kancelársky papier 2000,00 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900092 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 Mierová 94, 06601 Humenné Čistiace a hygienické potreby 1500,00 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900091 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 Mierová 94, 06601 Humenné Kancelárske potreby 2000,00 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 143/1900090 LIM PO,s.r.o. 36498980 Jesenná 1, 08005 Prešov štítky pre psov 165,00 € s DPH 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor zmluva 459/2019/OOSS Implementačná agentúra MP, SV a rodiny SR 30854687 Špitálska 6, Bratislava Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160125002D02 0,00 € 28.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567497078.pdf faktúra 967/2019 158/2019/P JUDr. Ing. Michal Plenta 37943324 Okulka 19/42, 09301 Vranov nad Topľou právne služby 8/2019 332,00 € s DPH 02.09.2019 02.09.2019 zmluva 461/2019/OBNP Mitaš Martin Domašská 669/6, Vranov nad Topľou Nájomná zmluva 95,00 € 01.09.2019 31.12.2019 30.08.2019 02.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567414897.pdf zmluva 460/2019/OBNP Lýdia Rigová 14326817 Sídlisko II. č.1215, Vranov nad Topľou Dohoda o skončení nájmu 0,00 € 27.08.2019 27.08.2019 02.09.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1567412842.pdf objednávka 143/1900089 MAD Radovan Kos 40998169 Letná 2113/15, 09302 Hencovce preprava seniorov 200,00 € s DPH 02.09.2019 02.09.2019 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 956/2019 152/1900056 Mar-Tech s.r.o. 50565150 Mlynská 1347/104, 09301 Vranov nad Topľou Materiál a pracovné odevy (kosenie a čistenie mesta) 799,85 € s DPH 28.08.2019 28.08.2019 faktúra 955/2019 144/1900075 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 Sídlisko II 1217/46, 09301 Vranov nad Topľou dodanie a osadenie ochrannej siete na ihrisku Sídlisko II - Detské ihriská 2860,00 € s DPH 28.08.2019 28.08.2019 zmluva 457/2019/OMM Alfonz Kaliaš Cintorínska 853/53, Vranov nad Topľou Zmluva o nájme pozemku 225,00 € 28.08.2019 28.08.2019 28.08.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1566991629.pdf zmluva 456/2019/OOSS Danka Tokárová Cintorínska 833/92, Vranov nad Topľou Dohoda o poskytnutí návratného mimoriadneho príspevku a o splátkach mimoriadneho finančného 165,00 € 22.08.2019 22.08.2019 28.08.2019 http://www.vranov.sk/download.php?file=register/zof/1566969840.pdf objednávka 152/1900056 Mar-Tech s.r.o. 50565150 Mlynská 1347/104, 09301 Vranov nad Topľou 800,00 € s DPH 28.08.2019 28.08.2019 Ing. Ján Ragan primátor objednávka 144/1900088 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 3657046 Mlynská 1348/102, 09301 Vranov nad Topľou čistenie kanalizačnej šachty- žumpy, ul. Hronského 1200,00 € s DPH 28.08.2019 28.08.2019 Ing. Ján Ragan primátor faktúra 946/2019 152/1900055 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 M. R. Štefánika 216/189, 09301 Vranov nad Topľou Materiál (kosenie a čistenie mesta) 222,05 € s DPH 27.08.2019 27.08.2019 objednávka 147/1900072 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 Čemernianska 50/31, 09303 Vranov nad Topľou chladnička s mrazničkou 449,00 € s DPH 27.08.2019 27.08.2019 Ing. Ján Ragan primátor