Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.01.2018
aktuálne o 11:01
Preva?ne zamra?en?, snehov? preh?nky
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, snehov? preh?nky
cez deň 1°C / v noci -2°C

PRO FAMILIA - Humenné

I. Informácie o organizácii

Pro Familia je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá vznikla 12. mája 1993 ako nadácia a 8. júla 1997 bola Ministerstvom vnútra SR preregistrovaná na občianske združenie.

Pro Familia získala v roku 2000 povolenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva, od roku 2001 je registrovaná ako neštátny subjekt poskytujúci sociálne služby pre obete domáceho násilia a v roku 2006 získala akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 a na vykonávanie opatrení v zariadení krízovom stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005 Z. z.

II. Cieľové skupiny a zameranie činnosti

Cieľové skupiny:

Plnoleté fyzické osoby a deti ohrozené správaním člena rodiny (týrané ženy a ich deti):

 • ženy obete domáceho násilia a ich:
 • maloleté deti – obete domáceho násilia
 • dospelé deti do 25 rokov veku – obete domáceho násilia
 • príbuzní obetí domáceho násilia

Formy vykonávania opatrení:

Opatrenia sú vykonávané:

 • individuálne: jednotlivec – obeť domáceho násilia (žena, dieťa, mladý dospelý)
 • skupinovo: skupina obetí domáceho násilia (ženy, deti, mladí dospelí)
 • rodinne: rodina s prítomnosťou násilia (členovia rodín, ktorí sú obeťami násilia: ženy

a ich maloleté resp. dospelé deti), maximálne 6 osôb súčasne

Formy kontaktu:

 • osobný
 • telefonický (SOS – telefonická linka)
 • e-mailový
 • písomný

a ich kombinácia.

Opatrenia sú vykonávané v prostredí:

 • zariadenie
 • Detské krízové centrum a Krízové centrum pre ženy a deti pobytové (pre 26 občanov)
 • Krízové centrum pre ženy a deti ambulantné (pre 30 občanov)
 • sociálne služby sú poskytované:
 • v zariadení – Útulok (pre 4 občanov)

Čas vykonávania opatrení:

 • v zariadení pobytovom: nepretržite, 24 hodín, denne
 • v zariadení ambulantnom: denne od 08,00 do 18,00 hod.
 • SOS – telefonická linka: denne od 08,00 do 18,00 hod, pohotovosť do 21,00 hod. a víkendy

Vykonávané metódy, techniky a postupy:

 • záchyt v prvej línii, krízová prvá pomoc
 • krízové poradenstvo a pomoc v akútnej kríze
 • sociálna práca
 • odborná diagnostika – psychologická a sociálna
 • pomoc na zvládnutie pretrvávajúcej krízy
 • základné a špeciálne sociálne poradenstvo
 • psychoterapia
 • psychologická starostlivosť
 • komplexná špecializovaná pomoc – psychologická a sociálna
 • právna pomoc
 • pomoc pri zvládaní pretrvávajúcej sociálnej núdze
 • sprevádzanie
 • preprava
 • pomoc pri získaní zamestnania a bývania.
III. Kontakt (pre všetky druhy služieb):

« späť

aktualizácia: 12.11.2008 | počet zobrazení: 33503

Počet návštev od 21.02.2008: 2528422
Počet návštev dnes: 254
fb