Bezplatná mediačná poradňa

BEZPLATNÁ MEDIAČNÁ PORADŇA V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s mediátorkou Mgr. Veronikou Moskaľovou pre vás zriadili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať

každý posledný piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 15.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu.

V mediačnej poradni Vám mediátorka ochotne poradí ako možno postupovať pri riešení Vášho PRÁVNEHO SPORU alebo iného osobného KONFLIKTU.

Účelom mediačnej poradne zriadenej v našom meste je poskytnúť obyvateľom mesta bezplatné poradenstvo o možnostiach riešenia sporov, konfliktov, ktoré vznikajú v rámci:

  • susedských vzťahov – pri zásahoch do vlastníckych práv iných, obťažovaní hlukom, prachom, dymom, pachmi, pri vnikaní chovaných zvierat na pozemok, nevhodnom odstraňovaní koreňov a vetiev stromu a pod.
  • rodinnoprávnych vzťahov – pri úprave vzájomných rodičovských práv a povinností, výživnom, sporoch vo veciach výchovy, výživy a úpravy styku/stretávania sa s maloletým dieťaťom na čas po rozvode, medzigeneračné nedorozumenia a pod.
  • občianskoprávnych vzťahov – v sporoch medzi veriteľmi a dlžníkmi, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, pri hospodárení so spoločnou vecou/nehnuteľnos­ťou, pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v sporoch z darovania, nájomných vzťahoch, pri náhrade škody, v sporoch súvisiacich s dedičským konaním a pod.
  • a obchodno záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov
Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2019 28. jún 26. júl 30. august 27. september 25. október 29. november 27. december
Rok 2020 31. január 28. február 27. marec 24. apríl 29. máj    

« späť

aktualizácia: 27.05.2019 | počet zobrazení: 1557

Počet návštev od 21.02.2008: 3284642
Počet návštev dnes: 1062
fb