« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Základné školy » Projekty » Škola zdravej klímy II.

Škola zdravej klímy II.

Hlavným zámerom projektu je: zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

Aj napriek zrealizovaným opatreniam zostal na budove ZŠ Lomnica nevyriešený problém – zateplenie strechy. Odborný poradca projektu Ing. Peter Beták uviedol: „Termografické merania a energetická certifikácia budovy jasne ukázali, že po
zateplení fasády a výmene okien uniká ešte stále veľa tepla cez stropy a strechu. Ak by sa tento problém podarilo odstrániť, budova by mohla – aj vďaka vykurovaniu tepelným čerpadlom – získať parametre nízkoenergetickej budovy (kategória B)“.
Ďalšiu modernizáciu ZŠ umožnil projekt Škola zdravej klímy II, zrealizovaný v období od 07. 10. 2014 do 31. 01. 2016.
V rámci grantového programu s názvom Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, ho tentoraz podporil Úrad vlády SR cez Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet SR. Samospráva tak získala ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a parkové úpravy areálu ZŠ v celkovom náklade projektu 40 000eur. Miestna samospráva prispela sumou 5000eur na prípravné práce a neplánované výdavky.
Druhý projekt prispel k lepšiemu manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ. Nedoriešená strecha potrebovala zatepliť, nakoľko stekajúca dažďová voda z nej, podmáčavala základy a okolie školskej budovy. Technicky aj finančne najnáročnejším z 11 adaptačných opatrení projektu bolo vytvorenie vegetačnej, tzv. zelenej strechy na budove ZŠ. Tá mala pôvodne nevyhovujúcu skladbu strešného plášťa, ktorá spôsobovala prehrievanie budovy v slnečnom období a veľké straty tepla v chladnejšom období. Cieľom projektu bolo odstrániť starú izoláciu strechy na ploche 338 metrov štvorcových. Tá pozostávala zo škvary, pórobetónových tvárnic, pieskového poteru a lepenky v celkovej hrúbke 18 centimetrov. Na betónový strešný panel boli následne umiestnené nové vrstvy z parozábrany, polystyrénu, hydroizolácie, geotextílií, nopovej fólie a substrátu s nízkou vegetáciou, ktoré zabraňujú únikom tepla i priesakom vody. Súčasne slúžia ako závlaha pre zmes 28 druhov vysiatych rastlín.
Nová strecha je podľa prieskumov schopná zadržať až 80 percent vody z bežnej dažďovej zrážky. Zvyšných 20 percent odteká zvodmi do zberných súdov alebo zavlažuje novovytvorené dažďové záhony v areály školy.
Ďalšie aktivity boli zamerané na exteriér školy, kde pribudli už spomínané okrasné dažďové záhony, nové dreviny, balkónové kvetináče, či vegetačné a vodopriepustné dlažby, zmenšila sa rozloha spevnených plôch. Povinnou súčasťou projektu boli tiež ekovýchovné programy pre žiakov, učiteľov a obyvateľov miestnej časti Lomnica.
Zelená strecha budovy ZŠ má okrem tepelného, finančného a estetického efektu aj ekologický prínos ako jediná strecha v rámci okresu.

Realizátor projektu: Mesto Vranov nad Topľou
Partner projektu: SOSNA o. z. Družstevná pri Hornáde
Manažer projektu: RNDr. Pavol Kaňuch

« späť

Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády
« predchádzajúci Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády Dobrovoľné brigády
aktualizácia: 16.02.2016 | počet zobrazení: 6245

Počet návštev od 21.02.2008: 3141456
Počet návštev dnes: 714
fb