« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Základné školy » Projekty » Škola zdravej klímy I.

Škola zdravej klímy I.

Názov projektu vyjadruje tri kľúčové piliere: Škola – Zdravie – Klíma.

Mesto Vranov nad Topľou uznesením MsZ č. 22/2011, časť A/2 zo dňa 24. 02.2011 vy­jadrilo záujem o zapojenie sa do projektu Škola zdravej klímy. Realizáciu projektových aktivít v období od 01. 04. 2011 do 30. 09. 2012 zastrešovalo združenie Ľudia a voda Košice, v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou.
Miestom realizácie projektu sa stala budova malotriednej ZŠ v mestskej časti Lomnica, ktorá sa svojou veľkosťou stala vhodným objektom pre realizáciu demonštratívneho objektu.
Cieľom projektu bolo znižovanie emisií skleníkových plynov/CO2/ zavadzaním inovácií a úspor do energetického hospodárstva budovy školy, ktorej hlavným problémom bol nevyhovujúci technický stav budovy.
Zámerom environmentálneho projektu bola prestavba školského zariadenia na takzvanú Školu zdravej klímy.
Projektový rozpočet financoval okrem stavebnej činnosti aj nákup nových energetických zariadení, či ekovýchovný program pre miestnych školákov a širokú verejnosť.
Rekonštrukcia ZŠ Lomnica stála vyše 91.000eur. Stavebné práce financovala zo svojho rozpočtu miestna samospráva sumou viac ako 67.000eur, zvyšných takmer 24.000eur sa podarilo získať realizátorom projektu z Rozvojového programu OSN, konkrétne organizácie UNDP.
Na školskom pozemku bol nainštalovaný 300 metrov dlhý zemný kolektor. Ktorý odčerpáva teplo zo zemského povrchu a privádza ho do kotolne, kde sa v akumulačnom zásobníku a samotnom čerpadle stláča a ďalej rozvádza do novej radiátorovej sústavy, ktorá v triedach nahradila pôvodné elektrické akumulačné pece. Takýmto systémom vykurovania škola disponuje ako jediná škola v okrese. Po rekonštrukcii zároveň škola disponuje 23 novými oknami a obvodovým plášťom, ktorý je zateplený polystyrénom i doskami z technického konope. Priestor medzi pôvodným a novým stropom v jednej z tried vypĺňa ovčia vlna.
Doterajšie výsledky meraní poukazujú na to, po spustení prevádzky zemného kolektora nastala výraznejšia zmena a to v znížení energetickej náročnosti v priemere o 71%. <br V rámci vzdelávacích aktivít sa miestna komunita dozvedela nové informácie o inovačných technológiach a možnostiach úspor energií.. Pod vedením pedagogických zamestnancov deti absolvovali ekovýchovné programy /energie, voda/ a zároveň uskutočnili energetické prieskumy za účelom zistenia stavu energetického hospodárstva v MČ Lomnica.
Mesto verí, že realizáciou projektu cez spomínané inovatívne metódy 40-ročnú budovu školy opätovne zatraktívnilo v očiach verejnosti a natrvalo znížilo jej energetickú náročnosť (zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti), čo do budúcnosti znamená návrat vloženej investície a následne úsporu vynakladaných finančných prostriedkov na vykurovanie.

Žiadateľ projektu: MVO Ľudia a voda
Projektový riaditeľ: Ing. Ján Hronský
Manažer projektu: RNDr. Pavol Kaňuch
Hlavný partner: Mesto Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 16.02.2016 | počet zobrazení: 1085

Počet návštev od 21.02.2008: 3137609
Počet návštev dnes: 89
fb