Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

« späť
Školy, vzdelávanie, mládež » Materské školy » Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

Termíny zápisu

ŠKOLA TERMÍN ČAS
Materská škola Kukučínova ulica 103 02. 05 – 04. 05. 2022 9.00–11.30 hod
Materská škola Okulka 21 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod
Materská škola Ulica 1.mája 1227 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod
Materská škola Dlhá ulica 559 02.05. – 04.05.2022 8.00 –11.00 hod
Materská škola Sídlisko 1.mája 02.05. – 04.05.2022 8.00 – 11.00 hod.
Materská škola Domašská ulica 604 04.05 – 06.05.2022 10.30 – 16.00 hod.
Materská škola Juh 1051 02.05. – 06.05.2022 8.00 – 10.30 hod.
Materská škola Vajanského ulica 641 02.05 – 04.05.2022 10.30 –12.30 hod.


Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, dovŕši do 31.8.2022 päť rokov a dieťa zo spádovej materskej školy VZN 187/2021.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe: 


V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie. Dodatočné prijímanie žiadosti je do konca mesiaca máj. 

Dôležité

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.


Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

« späť

aktualizácia: 07.04.2022 | počet zobrazení: 1 422
Počet návštev od 21.02.2008: 4150178
Počet návštev dnes: 1014

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie