MŠ Ulica 1. mája 1227

Riaditeľka školy: Mgr. Helena Vasiľová

Telefón: 057/44 213 71

  1. dovŕšenie vekovej podmienky prijatia
  2. deti, ktoré majú v MŠ súrodenca
  3. bydlisko v obvode MŠ
  4. poradie podania žiadosti o prijatie do MŠ
  5. v prípade dostatku kapacitných možností výnimočne prijímanie aj detí ml. ako 3 roky
  6. u detí mladších ako 3 roky ovládanie základných sebaobslužných návykov
  7. nástup dieťaťa od 01. 09. daného roka
  • dodatočný zápis detí do MŠ je možný v čase úradných hodín riaditeľstva školy v termíne

    do 31. 05. daného roka

« späť

aktualizácia: 01.04.2018 | počet zobrazení: 855

Počet návštev od 21.02.2008: 3143609
Počet návštev dnes: 328
fb